9 mei 2024

De belangrijkste vragen (en antwoorden) over de RI&E.

Weet u aan welke arbeidsrisico’s u blootstaat en welke risico’s er binnen uw bedrijf en/of functie aanwezig zijn? Bent u in staat risico’s binnen uw werk te herkennen? Weet u wat u moet doen wanneer het ‘mis’ gaat? Wie zijn de BHV’ers en de vertrouwenspersoon? Staan medewerkers bloot aan ongewenst gedrag of een te hoge werkdruk? Wat is het verzuim binnen de organisatie en wat kan eraan gedaan worden? Haal ik zonder kleerscheuren mijn pensioengerechtigde leeftijd? Zo maar een paar vragen die belangrijk zijn om te weten voor de continuering van het bedrijfsproces en de kosten voor verzuim laag te houden. Deze en meer vragen komen aan bod in de RI&E..

Arbeidsrisico's Risico interventie en Evaluatie RI&E
Foto Claudia
Geschreven door Claudia Weerink

Wat is nou een RI&E?

De RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en –Evaluatie en geeft inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de organisatie. Door het uitvoeren van een RI&E krijgt u meer inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting waaraan de medewerkers blootstaan.

Moet ik als werkgever een RI&E hebben?

Ja! Elke werkgever is verplicht een actuele RI&E te hebben voor zijn organisatie. Dit staat beschreven in de Arbowet (Artikel 5). Deze RI&E kan in eigen beheer worden uitgevoerd of in samenwerking met een deskundige.

En welke onderwerpen komen er allemaal aan bod?

Veel! Namelijk algemene beleidsaspecten zoals arbo- en verzuimbeleid, BHV organisatie, samenwerking en overleg, voorlichting en instructie, werk- en rusttijden etc.. Maar ook veiligheid en gezondheid zoals fysische belasting (geluid, trillingen, verlichting, klimaat) chemische en biologische belasting en psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, werkdruk etc).

Wie moeten er allemaal bij de RI&E betrokken worden?

De preventiemedewerker en de OR moeten in ieder geval betrokken worden bij de uitvoering van de RI&E. Het is verstandig om alle belanghebbende medewerkers ook te betrekken. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Ben ik klaar als de RI&E is opgesteld?

Nee. Bij een RI&E hoort ook een Plan van Aanpak (PvA). Hierin wordt beschreven hoe, door wie en wanneer het knelpunt wordt opgelost.

Ben ik dan nu klaar?

Nog niet, want in veel gevallen moet de RI&E getoetst worden. Of u RI&E plichtig bent en of u de RI&E moet toetsen kunt u vinden op www.rie.nl of vragen aan uw vaste Casemanager. De toetsing kunnen wij voor u verzorgen. Onze kerndeskundige kijkt of alle risico’s in de RI&E zijn opgenomen en of de situatie in uw bedrijf goed is weergegeven. Ook kijkt de kerndeskundige of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Wat tien jaar geleden nog mocht, mag nu misschien niet meer.

 

En tot slot aan het werk met het plan van aanpak.

Na het toetsen van de RI&E gaat u het plan van aanpak uitvoeren. Het is verstandig om het plan van aanpak minimaal jaarlijks te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn er nog zaken blijven liggen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die nog in het plan verwerkt moeten worden? Ook kunnen budgetten opgenomen worden in de begroting.

Als laatste dan nog het actueel houden van de RI&E. Als er grote aanpassingen plaatsvinden binnen het bedrijf moet de RI&E ook aangepast en mogelijk ook opnieuw getoetst worden. Denk hierbij aan bijv. nieuwe machines, reorganisatie, nieuwe locatie.

Kan ik hulp krijgen bij de RI&E?

Zeker! Allereerst geven we tijdens de Week van de RI&E van 11 tot en met 14 juni een gratis online training om u op weg te helpen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden over de training ‘De RI&E, precies wat u nodig hebt’.

Besteedt u het opstellen van de RI&E toch liever uit? Zowel het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak als het toetsen kunnen wij voor u doen. Vraag vrijblijvend een offerte aan via interventies@assistverzuim.nl of neem contact op met uw vaste Casemanager. Zij kan u meer vertellen over de RI&E en de kerndeskundigen die u kunnen helpen.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af