24 november 2014

Beste werkgevers van Nederland: wees alert bij een spoor 2 traject!

Re-integratie
Geschreven door

Het UWV is strikt bij re-integratie bij een andere werkgever

In mijn vorige blog las u wat het arbeidsdeskundig onderzoek precies inhoudt. Een uitkomst kan zijn dat de werknemer niet meer kan re-integreren bij de eigen werkgever. De werknemer kan beter re-integreren bij een andere werkgever. Dit noemen we een spoor 2 traject.

Voorkom sancties van het UWV

Graag geef ik u een aantal adviezen waarmee u als werkgever sancties van het UWV kunt voorkomen. Het UWV verwacht namelijk dat u zich op een aantal punten inspant voor een succesvolle re-integratie.

Start het spoor 2 traject binnen 6 weken op

Binnen 6 weken na het arbeidsdeskundig onderzoek moet het traject gestart zijn. Zo laat u de snelheid zien die het UWV verwacht. Nu het re-integratiedoel van de werknemer is veranderd, is het ook zaak dat u:

  • de probleemanalyse laat bijstellen door de bedrijfsarts;
  • het formulier ‘bijstelling op het plan van aanpak WIA’ invult samen met uw werknemer.

Schakel een re-integratiebureau in

U bent zeker van een adequate begeleiding van de werkgever, wanneer u een re-integratiebureau inschakelt. Een re-integratiebureau maakt een traject op maat. En rapporteert over afspraken en voortgang. Dit is essentieel, wanneer het UWV het spoor 2 traject toetst. Het UWV beoordeelt dus ook op dit punt de re-integratieverplichting van de werkgever en de werknemer.

Laat het spoor 2 traject minimaal 6 maanden duren

Duurt het traject korter dan 6 maanden? Dan kan het UWV het traject beoordelen als ‘niet adequaat’. En dit kan leiden tot een sanctie. U moet als werkgever het salaris dan maximaal 52 weken langer doorbetalen. Bovendien mag u de werknemer in die tijd niet ontslaan.

Wanneer toch geen spoor 2 traject starten?

Als de bedrijfsarts heeft aangegeven dat de werknemer zo goed als zeker binnen 2 tot 3 maanden volledig kan terugkeren in zijn eigen werk. Deze uitspraak heeft een goede onderbouwing nodig van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Lukt het niet? Start dan alsnog binnen deze 3 maanden een spoor 2 traject. Niet later: voorkom een sanctie!

Een werknemer mag zijn eigen werk terug claimen

Is een werknemer gedurende zijn spoor 2 traject alsnog weer geschikt voor zijn eigen werk? Dan heeft hij het recht om dit werk terug te claimen. De bedrijfsarts beoordeelt of het medisch verantwoord is om werk weer op te bouwen. Een arbeidsdeskundige adviseert de mogelijkheden van het opbouwen en wat dit betekent voor het werk.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af