17 november 2016

30 dagen ziek: is dat veel of weinig?

Verzuimbegeleiding
Walter website
Geschreven door Walter Weghorst

Alles over het ziekteverzuimpercentage

Bij transportbedrijf Van Meekeren werken 62 personen. In 2016 hebben tot nu toe 12 mensen zich in totaal 30 dagen ziek gemeld. Is dat veel? Of weinig?

Op basis van deze gegevens kunnen we dat niet zeggen. Daar hebben we meer informatie voor nodig. Om te bepalen hoeveel verzuim er in een organisatie is moeten we op zoek naar het ziekteverzuimpercentage. Dit percentage laat zien of er veel of weinig verzuim is.

Hoe wordt het ziekteverzuimpercentage berekend?

Het ziekteverzuimpercentage in een bepaalde periode bereken je door het aantal dagen dat werknemers ziek zijn geweest te delen door het aantal werkbare dagen in die periode. Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee.

Voor transportbedrijf Van Meekeren ziet de berekening er alsvolgt uit:

Rekenvoorbeeld
Van Meekeren heeft dus 62 personeelsleden in dienst. 12 daarvan zijn in totaal 30 dagen ziekgemeld in 2016. Dat betekent dat 19,4% van het personeelsbestand ziek is geweest. Het aantal werkbare dagen in 2016 is 261 dagen.

Het ziekteverzuimpercentage is dus 30 / 261 = 11,5%
Het gemiddelde aantal dagen dat deze 12 personeelsleden ziek zijn geweest is 2,5 (30/12)

Wat zegt het ziekteverzuimpercentage precies?

Het ziekteverzuimpercentage van Van Meekeren geeft dus aan dat in de periode van <jaar?maanden?> X% procent van de werkbare dagen werknemers verzuimden door ziekte. Is dat een hoog of een laag percentage?

Voor de transportsector is dit een hoog percentage. Maar datzelfde percentage zou bij een schoonmaakbedrijf als laag gezien worden . Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage kan per branche en per afdeling verschillen. In de schoonmaaksector ligt het percentage vaak een paar procenten hoger dan het algemeen geldende gemiddelde van 3 à 4%. De afdeling administratie van een schoonmaakbedrijf heeft vaak weer een lager ziekteverzuimpercentage dan de afdeling schoonmakers van datzelfde bedrijf.

Welke factoren beïnvloeden (de interpretatie van) het ziekteverzuimpercentage?

  • De data: Is het personeelsinformatiesysteem of verzuimsysteem niet correct gevuld? Dan staan er fouten in de berekening en geeft het percentage een vertekend beeld. Belangrijke data zijn: datum in en uit dienst, werkbare uren, ziek- en hersteldmeldingen en zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  • De soort berekening: Het aantal dagen dat werknemers ziek zijn kan ook gedeeld worden door het aantal kalenderdagen in een periode
  • Het aantal werknemers: Een ziekteverzuimpercentage van 3% in een organisatie met 10 werknemers is normaal of misschien zelfs hoog. Een ziekteverzuimpercentage van 3% in een organisatie met 2500 werknemers is juist erg laag. Heeft een organisatie 1 personeelslid dat langdurig ziek is, gaat het verzuimpercentage richting de 100%.
  • Het type verzuim: Veel langdurig verzuim telt zwaar in de berekening. Vooral bij kleine werkgevers.
  • Soort werk en arbeidsomstandigheden: Als werknemers veel mentale druk ervaren, is er vaak meer verzuim. Dat kan ook zo zijn bij fysieke belasting. Ligt de oorzaak op het werk, dan weegt een hoger percentage zwaarder in de interpretatie. Zijn er andere oorzaken, zoals sportblessures die een werknemer oploopt in zijn privé-tijd, dan wordt een hoog ziekteverzuimpercentage ervaren als ‘domme pech’.

Is een hoog ziekteverzuimpercentage altijd negatief?

Ja. Ook al is het percentage uit te leggen, verzuim door ziekte wil je zoveel mogelijk terugdringen en voorkomen. Ziekteverzuim is voor geen enkele partij prettig: niet voor werknemers en niet voor werkgevers. Gelukkig werken steeds meer bedrijven aan duurzame inzetbaarheid. En is de Wet Verbetering Poortwachter erop gericht om verzuim zoveel mogelijk terug te dringen.

Wat kun je doen om het ziekteverzuimpercentage te verlagen?

Verzuim voorkomen is het belangrijkst. De bedrijfscultuur en interne relaties spelen een belangrijke rol. Betrokkenheid en loyaliteit zijn ingrediënten voor een goede sfeer. In gesprek gaan én blijven, zorgt voor duurzame resultaten. Conflicten en frequent verzuim kun je op die manier aan de kaak stellen. Verder maken arbeidsomstandigheden en de gezondheid van werknemers ook veel verschil. Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor een duurzame arbeidsrelatie.

Hoe kan een arbodienst helpen?

Verzuim is complexe materie. Bij dit vraagstuk worden werkgevers daarom verplicht geholpen door arbodiensten en bedrijfsartsen. Samen kun je goede zorg leveren. Arbodiensten leveren verschillende middelen die het ziekteverzuimpercentage direct en indirect kunnen verlagen. Denk aan:

  • gesprekken met onafhankelijke deskundigen;
  • onderzoeken naar arbeidsmogelijkheden, belasting en belastbaarheid, gezondheid en veiligheid;
  • vragenlijst die helpen om verzuimoorzaken te achterhalen of uit te sluiten;
  • beroepskeuringen;
  • overleggen en adviezen.

Vragen of contact?

Kijk voor meer informatie op www.assistverzuim.nl/diensten of bel 0548 533 544.
Vraag naar onze accountmanager Walter Weghorst. Walter is ook bereikbaar op zijn rechtstreekse nummer: 06 3438 5325.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid