8 april 2019

Een werknemer met psychische klachten – Hoe begeleid je deze?

Psychische klachten Psychisch verzuim
Geschreven door

Coen belt mij over één van zijn medewerkers. “Joris is uitgevallen. Niemand heeft het echt zien aankomen. Joris was een ster in zijn werk. Was er altijd en iedereen kon altijd op hem rekenen. Joris is nu overspannen, zegt zijn huisarts. Of misschien wel een burn-out. Hij moet nu rust nemen en ontspanning zoeken, is gezegd. Poeh. En nu? Had ik dat kunnen zien aankomen? Gaat dit lang duren? Moet ik vervanging zoeken? Wat kan ik en moet ik voor Joris doen?” Als casemanager kan ik Coen ondersteunen bij die vragen. En geef ik advies over wat er te doen is in een dergelijke situatie.

We zetten de bedrijfsarts zo snel mogelijk in

Heeft een medewerker last van psychische klachten? Dan zetten we zo snel mogelijk de bedrijfsarts in. Deze adviseert wat de uitval van de medewerker betekent voor het werk. De bedrijfsarts gaat na welke mogelijkheden er nog wél zijn. En geeft een prognose wat betreft werkhervatting: wanneer en hoe kan de medewerker weer gaan opbouwen? Een bedrijfsarts kan ook adviseren om een (aanvullende) interventie in te zetten. Te denken valt daarbij aan een coach, bedrijfsmaatschappelijk werk of een mediator (als er ook sprake is van een arbeidsconflict).

Een consult bij de bedrijfsarts kan ook preventief werken

ls een werknemer nog niet uitgevallen, maar zijn er signalen dat het niet goed gaat? Ook dan kan een bedrijfsarts adviseren. Hij is degene die (dreigend) verzuim vertaalt naar werk. Aan ’t werk blijven kan namelijk juist ook helpen om de controle over het eigen functioneren weer terug te krijgen. Werk biedt een mens immers structuur, houvast en een zinvolle dagbesteding. Bij psychische klachten verliest een werknemer de controle over zijn functioneren. Werk is dan een belangrijke factor om die controle juist weer terug te krijgen.

De oorzaken van psychisch verzuim

Er zijn drie factoren die van invloed zijn op psychisch verzuim. De belangrijkste oorzaak is persoonlijke factoren. Denk bijvoorbeeld aan de lastige gezinssituatie, scheiding of mantelzorgverplichtingen.
Daarnaast is de rol van de leidinggevende ook erg belangrijk. Hij of zij kunnen vooraf signaleren en op de werkvloer kunnen acteren waardoor uitval vaak voorkomen kan worden.

Als laatste is de werkload ook erg belangrijk. Als een medewerker niet het vertrouwen heeft dat hij zijn werk efficiënt kan afronden, kan dit ook zorgen voor psychische klachten. Werkgever en leidinggevende kunnen ook hier van toegevoegde waarde zijn. Zij kunnen onderzoeken of het werk en de werkvoorraad te hanteren is voor de werknemers.

Zorg voor goede gesprekken met je werknemer

Een goed contact met je werknemer is belangrijk in deze situatie. Jullie zijn beiden gebaat bij herstel en een verantwoorde terugkeer in het arbeidsproces.

  • Hou contact. Dat zorgt ervoor dat er geen onnodige drempel ontstaat om terug te keren naar het werk.
  • Wees voorzichtig. Iemand met psychische klachten voelt zich kwetsbaar. Misschien schaamt je medewerker zich wel. Of is hij bang veroordeeld te worden.
  • Vraag niet door als je medewerker inhoudelijk niet meer wil vertellen. Dat mag ook niet in het kader van de privacy. Je medewerker bepaalt zelf wel wat hij of zij kwijt wil.
  • Zorg voor een gespreksomgeving waarin de werknemer zich veilig voelt.
  • Vul niet in maar vraag wat hij of zij nodig heeft. Luisteren is heel belangrijk.
  • Draag niet meteen oplossingen aan. In zijn of haar herstelproces zal de medewerker de oplossingen zelf gaan vinden.
  • Heb geduld. Aan de oplossing naar herstel zit geen deadline. De oorzaak van de psychische klachten is vaak een combinatie van privé en werk. De persoon zelf zal de weg daarin moeten bewandelen.

In het licht hiervan is het de vraag of leidinggevenden de juiste personen zijn om werknemers met psychische klachten te begeleiden tijdens hun verzuim. Hoe zit dat in uw bedrijf?

Behoefte aan meer?

Of specifieke vragen? Bel ons gerust! In mijn volgende blog vertel ik over de interventies die ingezet kunnen worden bij psychische klachten.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af