22 september 2014

Een arbeidsdeskundig onderzoek – Wat heb ik er aan?

AD onderzoek
Luuk website
Geschreven door Luuk Olink

Ik ben ziek en kan mijn werk niet meer uitvoeren. Wat nu?

Als u ziek wordt, is dat al vervelend genoeg. Helemaal als blijkt dat u blijvende beperkingen heeft. Of als blijkt dat het lang gaat duren voordat u hersteld bent. Wat betekent dat voor uw werk? En wat betekent het voor de toekomst?

U wilt graag antwoord op deze vragen. In dit blog leest u wie u dat kunnen geven en langs welke weg u antwoord krijgt.

Als de bedrijfsarts aangeeft dat u blijvende beperkingen heeft of als herstel nog lang duurt.

Eerst brengt u een bezoek aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is namelijk de enige die een oordeel mag geven over uw arbeids(ong)geschiktheid.

Samen met de bedrijfsarts bespreekt u wat u niet meer kunt, maar belangrijker; wat u nog wel kunt. Blijvende beperkingen of een langdurig herstel betekenen namelijk niet dat er überhaupt geen arbeidsmogelijkheden meer zijn. Wat betekent dit voor het werk dat u deed voordat u ziek werd? Als het antwoord op deze vraag niet voor de hand ligt, komt de arbeidsdeskundige om dit samen met u en uw werkgever in kaart te brengen. Dat doet de arbeidsdeskundige door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Het arbeidsdeskundig onderzoek: wat is dat precies?

Zodra de bedrijfsarts heeft aangegeven welke mogelijkheden u nog heeft ten aanzien van werk gaat de arbeidsdeskundige onderzoeken wat u nog zou kunnen doen en wat de beste oplossing is. Dit doet de arbeidsdeskundige door 4 essentiële vragen te beantwoorden:

1: Bent u geschikt voor uw eigen werk?

Vaak wordt deze vraag met “nee” beantwoord. Immers, waarom vindt er anders arbeidsdeskundig onderzoek plaats? Toch kan het zo zijn dat het eigen werk wel passend is. Misschien moeten er specifieke afspraken gemaakt worden over de opbouw in uren. Of misschien kan een testfase uitkomst bieden. U werkt dan gedurende een aantal weken volledig in uw eigen werk, maar de herstelmelding blijft nog even uit. Zo loopt uw werkgever minder risico en ervaart u minder druk, zodat u zich kunt richten op uw herstel en uw werk.

2: Bent u geschikt voor aangepast eigen werk?

Als het eigen werk niet passend is, is dit misschien wel passend te maken. U kunt denken aan eenvoudige aanpassingen zoals een ander werkrooster. Maar ook aan het treffen van een voorziening. Een aangepaste kantoorwerkplek bijvoorbeeld. Als u (zware) fysieke werkzaamheden uitvoert, zijn er ook tal van mogelijkheden om dit werk minder zwaar te maken. De techniek maakt veel mogelijk tegenwoordig. Misschien dat u met maatwerkondersteuning uw eigen werk kunt blijven uitvoeren in de toekomst. U en uw werkgever zullen hier samen naar moeten kijken. Zijn er aan een voorziening hoge kosten verbonden? Dan kan het UWV gevraagd worden om bij te dragen in deze kosten.

3: Bent u geschikt voor ander werk bij de eigen werkgever?

Als het eigen werk niet aangepast kan worden, zal de arbeidsdeskundige bekijken of er een andere functie is binnen de organisatie die u wel kunt uitvoeren. En waarmee u zoveel mogelijk van het oude salaris weer kunt verdienen. Als dit niet kan, zal ook bekeken worden of er een takenpakket samengesteld kan worden uit diverse functies, dat wel past bij wat u nog kunt. Dit wordt ook wel “jobcarving” genoemd. Ook hier zullen zullen u en uw werkgever samen naar kijken. Het moet natuurlijk wel in redelijkheid van uw werkgever gevraagd kunnen worden. De arbeidsdeskundige weegt alle belangen tegen elkaar af en geeft een advies.

4: Bent u geschikt voor ander werk bij een andere werkgever?

Als u nog mogelijkheden heeft om te werken, zijn er misschien mogelijkheden voor werk bij een andere werkgever. Deze vraag wordt daarom meestal met “ja” beantwoord. Re-integratie bij de eigen werkgever (spoor 1) verdient wel de voorkeur. Simpelweg omdat de kans van slagen hier het grootst is. Soms is het onduidelijk of dit lukt, of zelfs al duidelijk dat dit niet lukt. Er zal dan gezocht moeten worden naar ander werk, bij een andere werkgever (spoor 2). De arbeidsdeskundige zal dit dan ook adviseren. Meestal schakelt uw werkgever een re-integratiebureau in dat u hierbij helpt. Het wordt dan een maatwerktraject, specifiek gericht op u als werknemer.
Wat dat precies inhoudt, leest u in mijn volgende blog!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over onze trainingen en workshops