22 juni 2020

Zo haalt u voordeel uit een goed gerapporteerde RI&E!

Kostenbesparing Waardevermeerding Risico-Inventarisatie en Evaluatie
Carine website
Geschreven door Carine Kreijkes

Mirjam belt op. Ze stelt een vraag die vaker voorbij komt. “Ben ik verplicht om een RI&E op te stellen?”. Ja, iedere werkgever is verplicht om een RI&E te hebben. Dit staat beschreven in de Arbowet (Artikel 5). Mirjam ziet het opstellen van de RI&E voor haar organisatie als een enorme klus.   Ik kan haar gelukkig vertellen dat een goed gerapporteerde RI&E veel voordelen kent. En niet alleen noodzakelijk kwaad is. Maar hoe zit dat? Ik leg het u uit in deze blog.

Wat is een RI&E?
RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Wat houdt het in? De RI&E geeft inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een organisatie. Door het uitvoeren van een RI&E krijgt u meer inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting waaraan de medewerkers blootstaan. Als u precies wilt weten hoe een RI&E werkt adviseer ik de blog van Rosita Spekschate te lezen. In die blog beantwoordt ze de belangrijkste vragen omtrent de RI&E.

Investeren in veiligheid verdient zich terug
Vaak wordt de RI&E gezien als veel werk met weinig toegevoegde waarde. Maar zodra de RI&E goed gerapporteerd is, haalt u er veel voordeel uit. Een RI&E geeft u inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie, waardoor u erachter komt waar de valkuilen liggen en waar u op moet letten. Dit zal uiteindelijk leiden tot waardevermeerdering en kostenbesparing. En dat is niet het enige. De International Social Security Association heeft onderzoek gedaan naar veiligheid en gezondheid binnen een organisatie. Zij geven aan dat elke euro die u investeert gemiddeld 2,20 euro oplevert!

RI&E zorgt voor rust onder werknemers
Als u de veiligheids- en gezondheidsrisico’s goed in kaart heeft gebracht, weet u waar de gevaren liggen. Wat leidt tot meer rust onder de werknemers. Hierdoor kunnen de werknemers in een veiligere en gezonde omgeving werken. Dit heeft een positief effect op het gebied van werknemerstevredenheid, motivatie en de welzijn. We raden u dan ook aan om de inzichten uit de RI&E te delen met uw werknemers.

Kostenbesparing door de RI&E
Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld 200 tot 400 euro per dag. Deze kosten bestaan onder andere uit loondoorbetaling, productiviteitsverlies en de kosten voor vervangend personeel. In het ergste geval wordt en werknemer arbeidsongeschikt. Iemand die uit dienst gaat kost een organisatie gemiddeld 21% van het bruto jaarsalaris. Een kleine investering kan u dus veel geld besparen. Een RI&E is niet alleen een papieren tijger, u heeft er dus echt wat aan.

Heeft vragen over het opstellen van een RI&E? Neem dan contact op met uw vaste Inzetbaarheidsadviseur. Hij of zij zorgt voor een perfect opgestelde RI&E en kan u helpen met het plan van aanpak om de risico’s te beheersen.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid