29 juli 2020

Ziek worden op vakantie, wat doe je eraan? – Corona editie

Verzuimbegeleiding Ziekte en vakantie Coronavirus
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Zeven praktische tips over ziek zijn op vakantie.

Ieder jaar komen honderdduizenden vakantiegangers ziek thuis van een vakantie. Terwijl het juist de bedoeling is om uitgerust en fit terug te keren. In de vorige nieuwsbrief gaven wij u zes tips die u moet weten indien uw werknemer ziek wordt voor of tijdens zijn vakantie. Deze keer geven wij u zeven praktische tips waar uw werknemer op moet letten als hij ziek wordt op vakantie. We zullen deze algemene tips aanvullen met tips in Corona tijd.

 

1.      Voordat je vertrekt: bekijk je zorgverzekering en weeg een reisverzekering af.

Zoek vóór vertrek uit welke zorgkosten worden gedekt in geval van nood. De basis zorgverzekering vergoedt buitenlandse zorg tot een maximum van het Nederlandse tarief. Vaak moet je dan nog een gedeelte zelf betalen. Een aanvullende zorgverzekering neemt deze kosten vaak wel voor haar rekening. Ook kun je overwegen een reisverzekering af te nemen, deze is er voor alle randzaken bij medische problemen in het buitenland. Let bij het afsluiten van een reisverzekering of deze geldig is op het werelddeel dat je bezoekt en voor de sporten die je wilt gaan uitoefenen.

Corona: Bekijk goed of je zorgverzekering of reisverzekering ook vergoed als je Corona krijgt op vakantie. Vaak is dit afhankelijk van het geldende reisadvies. Hierover later meer.

 

2.      Ga niet op eigen initiatief op zoek naar een geschikte kliniek.

Vaak ligt er in hotelkamers een informatiemap waarin artsen vermeld staan. Zo niet, vraag dan om raad bij de receptie. Helpt dit je niet verder? Schakel dan alarmcentrale van je zorg- of reisverzekering in voor advies. Nog beter: check deze gegevens van tevoren, zo kun je bij spoed direct actie ondernemen.

 

3.      Denk goed na of je je wel wilt laten behandelen.

Bij spoedgevallen doe je er verstandig aan medische hulp in te schakelen. Maar zorgverzekeraars staan niet te popelen om voor de kosten van buitenlandse behandelingen op te draaien die ook in Nederland kunnen plaatsvinden.

 

4.      Lastige taal? Vraag in het ziekenhuis naar een tolk.

Google Translate helpt je tegenwoordig al een eind op weg. Maar vind je deze hulp nog onvoldoende? In toeristische gebieden hebben veel ziekenhuizen een tolk.

 

5.      Zorg voor een Fit to fly-verklaring.

Ben je op vakantie ziek geweest, regel dan een Fit to fly-verklaring voordat je het vliegtuig instapt.  Luchtvaartmaatschappijen en verzekeraars nemen namelijk het zekere voor het onzekere.

 

6.      Buikgriep of oorontsteking? Vlieg wanneer alle symptomen weg zijn.

In een vliegtuigcabine zet de lucht uit, ook die in je middenoor. Dit kan schade aan je oor veroorzaken. Ook met buikgriep kan ditzelfde luchtdrukscenario plaatsvinden in je darmen.

 

7.      Laat je bij thuiskomst nakijken op de MRSA-bacterie.

Heb je in het buitenland een ziekenhuis bezocht? Dan moet je je bij terugkeer in Nederland laten nakijken op de MRSA ‘ziekenhuisbacterie’. Bij gezonde mensen kan deze bacterie geen kwaad, voor zieke mensen is deze bacterie risicovol.

 

Op vakantie tijdens de Coronacrisis, wat nu?

 Uw werknemer gaat op vakantie, mag dit? Ja, u kunt uw werknemer niet tegenhouden. Uw werknemer mag zijn of haar vrije tijd zelf invullen. Heeft deze invulling gevolgen voor de inzetbaarheid van de medewerker? Dan kunt u hierover afspraken maken. We zien in deze tijd veel werkgevers afspraken maken dat eventuele preventie thuisquarantaine na terugkomst voor rekening van de werknemer komt. Hiervoor moet hij of zij (on)betaald verlof opnemen.

We raden aan om dit altijd in goed overleg te doen. Juridisch gezien is er nog weinig bekent over deze situaties dus we weten niet precies wie er in z’n recht staat. Er zijn op dit moment discussies tussen bedrijfsartsenorganisaties en inkomensverzekeraars over de vraag of niet mogen werken door bijvoorbeeld quarantaine ook gezien wordt als arbeidsongeschiktheid. Het ministerie buigt zich op dot moment hierover.

 

Uw werknemer krijgt Corona op vakantie , hoe gaat de ziekmelding?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we kijken naar de reisadviezen. Er worden vier soorten reisadviezen uitgegeven; geel, oranje rood en groen. Gaat uw werknemer binnen Europa op vakantie, naar een land met een geel reisadvies? Dan betekent dit dat er veiligheidsrisico’s zijn en dat er extra alertheid gevraagd wordt. Echter reizen naar deze landen of gebieden is toegestaan. Zodra, uw werknemer Corona oploopt tijdens zijn vakantie naar een geel gebied, dan meldt hij zich ziek en moet het verpleegadres worden opgegeven. Zijn vakantiedagen worden ziektedagen. Hier geldt de gewone regelgeving rondom vakantie & ziekte.

 

Gaat uw werknemer naar een gebied met een oranje reisadvies, bijvoorbeeld een land buiten Europa en raakt hij daar besmet? Dan heeft hij vermoedelijk geen recht op loon na zijn vakantie, omdat hij daar in quarantaine moet en waarschijnlijk bij thuiskomst in Nederland. Reisadvies Oranje houdt in dat reizen afgeraden wordt en alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Vakantie wordt niet gezien als noodzakelijke reis. Uiteraard moet de ziekmelding wel gedaan worden om te begeleiden naar herstel en re-integratie en het poortwachter dossier op te starten.

 

Gelukkig hoeft u zich geen zorgen te maken over een vakantieland met een rood reisadvies, want hier komt uw werknemer niet binnen! De grenzen zijn dicht dus er kan niet afgereisd worden naar deze landen. Het groene ‘geen risico’ reisadvies is in geen enkel land geldig op dit moment.

 

Mijn advies is om ook als werkgever de reisadviezen goed in de gaten te houden en dit te communiceren maak daarnaast met uw medewerkers duidelijke (individuele) afspraken om problemen te voorkomen. Wees er bewust van dat ook in gele gebieden risico’s zijn.  En een situatie in een land kan snel veranderen van geel naar oranje.

 

We wensen u en uw werknemers een fijne vakantie toe en hopen dat deze tips niet nodig zullen zijn.

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid