26 maart 2020

Ziek uit dienst, wat nu?

Ziekteverzuim Inzetbaarheidsadviseur
Yeliz
Geschreven door Yeliz Yildiz

Luuk belt op, zijn werknemer gaat ziek uit dienst. Wat nu? Geen paniek. In deze blog leg ik u uit hoe u bij bepaalde situaties kunt handelen. Als Inzetbaarheidsadviseur krijg ik namelijk regelmatig met deze vraag te maken.

Wanneer gaat een werknemer ziek uit dienst?

Een arbeidsovereenkomst kan van rechtswege op een bepaalde datum aflopen. Maar de werknemer kan ook ziek worden tijdens een dienstverband. Is de arbeidsovereenkomst van tijdelijk aard en is de werknemer ziek wanneer de arbeidsovereenkomst afloopt, dan gaat de werknemer ziek uit dienst.

Wat moet u doen?

Als er een werknemer ziek uit dienst gaat, moet er soms een re-integratieverslag (RIV) worden opgesteld. Dit is het sluitstuk van het ziekteverzuimdossier en een belangrijk document voor het UWV. De vraag of een werkgever een RIV moet opstellen is afhankelijk van hoe lang de werknemer na de ziekmelding nog in dienst zou zijn.

Dit leg ik u graag uit aan de hand van de volgende casus.

Vera werkt sinds 1 januari 2019 bij een kledingwinkel en heeft een arbeidsovereenkomst van een jaar. In de loop van de tijd merkt Vera dat ze zich niet in de verkoopbranche thuis voelt. Hierom loopt het contract van rechtswege af op 31 december 2019.

Situatie 1: Vera wordt ziek op 1 november 2019
Vera wordt ziek op 1 november 2019. Moet u een re-integratieverslag aanleveren?

  • Als Vera na haar ziekmelding minder dan 6 weken in dienst zou zijn, hoeft u geen re-integratieverslag aan te leveren.
  • Is Vera na haar ziekmelding tussen de 6 en 10 weken in dienst gebleven? Dan moet u zorgen voor een verkort re-integratieverslag.
  • U moet een volledig re-integratieverslag opstellen als Vera na haar ziekmelding 10 weken of langer in dienst zo zijn.

Omdat Vera tussen de 6-10 weken in dienst is gebleven, moet u in deze situatie een verkort re-integratieverslag aanleveren.

Situatie 2: Vera neemt ontslag
Vera neemt ontslag, omdat ze graag in de horeca wil gaan werken. Ze start per maart 2020 bij haar nieuwe werkgever. Midden januari, wanneer haar arbeidsovereenkomst reeds beëindigd is bij haar vorige werkgever, wordt ze ziek. Wie betaalt nu eigenlijk haar loon?

  • Zodra Vera ziek wordt na het einde van haar dienstverband, dan betaalt het UWV het ziekengeld uit. Maar er is een uitzondering!
  • Indien de werknemer binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt en geen andere uitkering ontvangt of ergens anders werkt, is de werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Dit wordt ook wel nawerking genoemd. Samengevat is de werkgever dan financieel verantwoordelijk voor de ziekte van werknemer gedurende contractduur en vier weken erna.

In dit geval is de werkgever financieel verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van Vera, omdat zij twee weken na de uitdiensttreding ziek is geworden. De ziekte is toe te rekenen aan de werkgever.

Uw vaste inzetbaarheidsadviseur heeft in de loop van het verzuimdossier contact met u en uw werknemer. Zij bespreekt met u wat er nodig is voor de juiste aanlevering van de stukken voor het UWV.

Hoe zit het met werknemers die een contract van onbepaalde tijd hebben?

En aan het einde van de 104 weken aan de WIA-poort staan? Hierover leest u in dit blog van collega Edith Wachelder.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw vaste Inzetbaarheidsadviseur.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid