31 januari 2020

Wij zorgen voor kwaliteit van werk

Verzuim voorkomen VAR-2
MoniqueS
Geschreven door Monique Spijker

De OVAL heeft op 15 januari 2020 gereageerd op het onlangs gepubliceerde rapport van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’. De belangrijkste bevinding van het rapport is dat de kwaliteit van werk voor veel mensen onder druk staat. De OVAL (brancheorganisatie voor arbodiensten) herkent de bevindingen uit het rapport vanuit de praktijk. De OVAL stelt:

“Een vaste baan voor het leven bestaat niet meer. Mensen werken steeds langer door. Bij een loopbaan hoort beweging. Je moet een leven lang blijven ontwikkelen. Dit stelt hoge eisen aan het verandervermogen van werkenden. Niet iedereen kan dit alleen. Als mensen en organisaties hierbij ondersteuning nodig hebben dan moeten zij ook goed geholpen worden. Kwaliteit van de begeleiding en maatwerk zijn daarbij bepalend voor het succes.” Bron

 

Kwaliteit van werk naast kwaliteit van leven

Binnen Assist Verzuim zijn we geschrokken van deze bevindingen. Kwaliteit van werk is een belangrijk onderdeel van kwaliteit van leven. Als kwaliteit van werk onder druk komt te staan dan heeft dit invloed op gezondheid, vitaliteit, en motivatie. En dat staat natuurlijk haaks op onze zorg voor arbeidskracht. Daarom zijn we meteen in actie gekomen. We laten in dit blog graag zien hoe wij samen met u een tegenbeweging kunnen starten.

 

Hulp als de motivatie weg is bij uw werknemer

Wij ondersteunen werkgevers graag bij het gezond houden van de werknemer. Dit naast de verzuimbegeleiding die u van ons kent. Wat u misschien nog niet van ons wist is dat wij helpen wij bij het gemotiveerd houden van de werknemer voor werk. Hiervoor hebben we sinds kort een prachtig project gestart waarbij we gerichte aandacht geven aan de kort, frequent verzuimende werknemer.

Kort frequent verzuim kan een voorbode zijn van langdurige uitval.

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen geeft aan dat de helft van de werknemers die zich vier keer of vaker per jaar ziek melden in de vier jaren erna langdurig uitvallen. Vooral bij psychische aandoeningen is herhaald verzuim een groot risico.

Wat willen wij werkgever en werknemer bieden

Wanneer wij binnen een jaar drie keer of vaker een ziekmelding van een werknemer ontvangen, bieden wij de inzet van de Vragenlijst Arbeidsre-integratie (VAR-2). Dit is een tool die wij gratis beschikbaar stellen om samen langdurig verzuim terug te dringen en de werknemer gemotiveerd aan het werk te houden. We sturen de vragenlijst uiteraard met toestemming van de werkgever naar de werknemer.

De VAR-2 is een instrument dat inzicht geeft in werk en welzijn. Het geeft inzicht in de belangrijkste psychosociale knelpunten die kunnen leiden tot verzuim afgestemd op de situatie van uw werknemer. De uitkomsten van de vragenlijst worden beoordeeld door onze specialisten. Wanneer hier uit komt dat er een verhoogd uitvalrisico is geeft dit inzichten en aanknopingspunten om uitval tegen te gaan. In dit geval zullen we de werkgever een voorstel doen voor een gesprek met de arbodeskundige en werknemer over de uitkomsten van de VAR-2. In dit gesprek worden de uitkomsten getoetst en wordt dieper ingegaan op de risico’s. Er komt een terugkoppeling van het gesprek waar uiteraard geen privacygevoelige informatie in vermeld wordt. Uiteraard bekijken we samen de mogelijke vervolgacties.

De VAR-2 vragenlijst is een instrument die wij tijdelijk gratis aanbieden aan werknemers die vaker dan twee keer per jaar uitvallen. Zo willen wij bewustwording creëren, verzuim voorkomen en zorgen voor kwaliteit van werk. Want dat zit in onze genen; de zorg voor Arbeidskracht.

Wilt u hier meer informatie over de gratis VAR-2 vragenlijst?

Bekijk dan onze dienstenpagina over de VAR-2, hier vindt u ook handige downloads. Wilt u persoonlijk contact dan kunt u altijd contact opnemen met mij of met een van mijn collega specialisten.

 

Monique Spijker – Telefoon: 06 5357 5094, Email: m.spijker@assistverzuim.nl

Nathalie Viskaal – Telefoon: 06 1858 2274, Email: n.viskaal@assistverzuim.nl

Luuk Olink – Telefoon: 06 1216 8064, Email: l.olink@assistverzuim.nl

Arno Schoonderbeek – Telefoon: 06 1884 9285, Email: n.schoonderbeek@assistverzuim.nl

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid