26 september 2019

Werknemer is 104 weken arbeidsongeschikt. Slapend dienstverband of ontslag?

Wetgeving Arbodeskundige driegesprek Slapend dienstverband
Nathalie website
Geschreven door Nathalie Viskaal

Via de inzetbaarheidsadviseur kom ik in contact met werkgever Koenders. Zij heeft een medewerker Puk die langdurig arbeidsongeschikt is. De wachttijd van 104 weken is bijna voorbij en hij heeft een WIA-uitkering door het UWV toegekend gekregen. Puk kan gezien zijn beperkingen niet meer terugkeren bij zijn eigen werkgever. Nu vraagt Koenders zich af wat te doen? Hoe neemt zij op formele manier afscheid van Puk. Zij wil meer weten over de ontslagregels, het slapend dienstverband, de transitievergoeding en de compensatieregeling. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de wettelijke procedures? We plannen een afspraak zodat ik als Arbodeskundige van Assist Verzuim haar kan adviseren zodat zij een weloverwogen en maatgerichte beslissing kan nemen. In dit blog neem ik u mee in mijn advies.

Recent nieuwe ontwikkelingen ‘slapend dienstverband’!

Over het ‘slapend dienstverband’ is al jaren onduidelijkheid. Rechters hebben verschillende oordelen gegeven over het slapend dienstverband. Door een arbeidsongeschikte werknemer in een slapend dienstverband te houden, proberen werkgevers de verplichting van de transitievergoeding te ontwijken.

Om duidelijkheid te krijgen is de Hoge Raad om een oordeel gevraagd over het onderwerp slapend dienstverband. Er is nog geen uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Wel heeft de Hoge Raad een advies ontvangen van de advocaat-generaal. Hierin wordt gesteld dat een werknemer, die langdurig arbeidsongeschikt is en van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, recht heeft op een transitievergoeding. Verder staat vast dat de Wet compensatie transitievergoeding op 1 april 2020 in werking zal treden. De wetgever wenst met deze wet de praktijk van ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen. Dit is een onafhankelijk advies; de Hoge Raad kan in zijn aankomende uitspraak het advies volgen óf ervan afwijken. Maar wat betekent dit nu in het geval van Koenders.

Mijn advies aan Koenders en Puk

Koenders heeft een voorgesprek met mij. We bespreken verschillende juridische scenario’s. Zij geeft aan dat ze de wetgeving wil volgen en daarmee geen risico’s wil lopen. Na het voorgesprek sluit Puk aan, binnen Assist Verzuim noemen we dit gesprek met beide partijen en ons als onafhankelijke derde een 3-gesprek. Ook Puk wil op een goede manier uit elkaar, zonder onrust omdat dit niet bevorderlijk is voor zijn herstel. Middels dit goede gesprek kan een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden, waar de wettelijke transitievergoeding in mee is genomen. Hierna ondersteun ik Koenders met het terugvragen van de transitievergoeding volgens de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’. Resultaat? Iedereen tevreden!

Wilt u ook ondersteuning van de arbodeskundige of extra informatie over deze wetten en regelingen? Dan hoor ik dit graag! Ik of mijn collega  Arno Schoonderbeek staan voor u klaar.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid