19 juni 2020

Wat zijn de verschillen tussen een Arbo verpleegkundige en een Bedrijfsarts?

Rianne2
Geschreven door Rianne Smit

Lara is ziek, inmiddels al bijna 6 weken. Ik heb regelmatig contact met haar. Waar in eerste instantie een herstel van 6 weken werd verwacht, lijkt het door bijkomende klachten toch langer te duren. Ik plan voor haar een afspraak in met de Arbo verpleegkundige. De werkgever van Lara belt verbaasd op. Wordt er nu ook al een Arbo verpleegkundige ingezet? Een bedrijfsarts is toch voldoende!

Waarom een Arbo verpleegkundige?

De meeste mensen die deelnemen aan de arbeidsmarkt hebben vast wel gehoord van de bedrijfsarts. Dit is de arts die wordt ingeschakeld wanneer iemand langere tijd ziek is. Door het te kort aan bedrijfsartsen, is nu ook de functie van Arbo verpleegkundige toegevoegd. In deze blog leg ik u de rol van de Arbo verpleegkundige uit en zet ik de verschillen ten opzichte van de bedrijfsarts voor u op een rij.

De rol van de Arbo verpleegkundige

De Arbo verpleegkundige (AVK) is een specialist op gebied van werk en gezondheid. De AVK is BIG-geregistreerd en is hierdoor bevoegd om medische zaken uit te vragen en te interpreteren. De AVK is geen vervanging voor de bedrijfsarts maar neemt een aantal taken van de bedrijfsarts over. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk voor de dossiers. De AVK werkt op basis van taakdelegatie en onder toezicht van de bedrijfsarts.

Wat zijn de verschillen?

Het grootste verschil tussen een AVK en een bedrijfsarts is het opleidingsniveau, al zijn beide specialistisch geschoold. Door het verschil in opleidingsniveau valt een AVK onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts en blijft de bedrijfsarts ook altijd eindverantwoordelijk voor een dossier. Een AVK mag dan ook niet zelfstandig een geheel dossier bijhouden. Zij zal vooral in de beginfase worden ingezet of gedurende een dossier waarbij bijvoorbeeld advies gegeven moet worden over de opbouw. De bedrijfsarts bepaalt in hoeverre een AVK zelf beslissingen kan nemen.

Daarnaast heeft de bedrijfsarts een aantal belangrijke taken die niet uitgevoerd mag worden door de AVK. Keuringen, het opstellen van een functiemogelijkhedenlijst of een actueel oordeel, onderdeel van de wet verbetering poortwachter, dienen bijvoorbeeld altijd door de bedrijfsarts gedaan te worden. Twijfelt u of uw werknemer wel echt ziek is? Dan dient er altijd een bedrijfsarts geraadpleegd te worden. Daarnaast bepaalt een bedrijfsarts of de inzet van een bepaalde interventie passend is of dat het wenselijk is om medische informatie op te vragen.

De bedrijfsarts en de AVK werken nauw samen. Er is regelmatig en laagdrempelig overleg tussen de bedrijfsarts en de AVK. Zo’n overleg vindt plaats wanneer een Arbo verpleegkundige twijfelt over een advies of back-up van bedrijfsarts nodig heeft. Dit wordt vaak nog op dezelfde dag gerealiseerd en meegenomen in het re-integratie advies.

Wat is het voordeel van een Arbo verpleegkundige?

Het grote voordeel van een Arbo verpleegkundige ten opzichte van de bedrijfsarts is het verschil in wachttijd. Doordat er een te kort is aan bedrijfsartsen zijn de wachttijden langer. Een Arbo verpleegkundige heeft een kortere wachttijd en kan sneller worden ingezet. Er kan zo goed en snel geschakeld worden. Daarnaast zijn de adviezen van de AVK vaak praktischer en ervaren de cliënten die op het spreekuur van de AVK zijn geweest de AVK als laagdrempeliger dan de bedrijfsarts.

Wanneer wordt een Arbo verpleegkundige ingezet?

De Arbo verpleegkundige wordt ingezet bij kortdurende en of laag complexe dossiers. Afhankelijk van de te nemen stappen, de aard van de klachten en problematiek wordt een keuze gemaakt voor de bedrijfsarts of de AVK. Wij regelen dit voor u op basis van vastgestelde protocollen. De dossiers die de AVK verzorgt worden gecontroleerd door de bedrijfsarts. De werknemer heeft altijd recht op een bedrijfsarts.

Heeft u vragen?

Of wilt u meer weten over de Arbo verpleegkundige? Neem dan gerust contact op met uw vaste Inzetbaarheidsadviseur. Hij of zij helpt u graag verder.

 

Download de infographic over de Arboverpleegkundige

Download onze infographic voor meer informatie over de bedrijfsarts

 

 

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid