18 februari 2021

Wat doet een arbodeskundige?

Re-integratie Arbodeskundige
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Een arbodeskundige is een belangrijke, onafhankelijke derde wanneer u en uw medewerker vooruitkijken naar en terugkijken op de re-integratieinspanningen bij verzuim. In dit blog vertel ik u wat een arbodeskundige doet.

De belangrijkste rol van de arbodeskundige bij het gesprek…
De belangrijkste rol van de arbodeskundige is zijn onafhankelijke aandeel en advies in het gesprek, het in goede banen leiden van het gesprek en het vastleggen van afspraken. Dat geeft de werkgever  en de werknemer een stuk rust.

Met de arbodeskundige in gesprek…
Als een werknemer een conflict ervaart, is het belangrijk om met hem of haar in gesprek te gaan. Niet elke werkgever ziet zich daartoe in staat. Soms spelen emoties een rol. Er kunnen problemen op het werk zijn of in de privésfeer. Bij dat soort situaties kan de arbodeskundige ingezet worden. Mediation kan op deze manier voorkomen worden. Net als frequent verzuim.

De arbodeskundige als wandelend wetboek…
Mijn collega’s noemen mij wel eens een wandelend wetboek. Als emoties de overhand lijken te krijgen is houvast noodzakelijk. Als arbodeskundige kan ik deze houvast bieden door mijn kennis van wetgeving en beoordelingssystematiek van het UWV. En een onafhankelijk advies gebaseerd op actuele wetgeving.

Ook als er geen sprake is van een conflict..

Als werkgever en werknemer weet je vaak niet precies wat wel of niet mag, welke wettelijke verplichtingen je hebt en hoe je die kunt invullen. Een arbodeskundige weet dat wel. Je kunt bij mij terecht voor alle informatie over sociale zekerheid, eigenrisicodragerschap en voor beroep- en bezwaarzaken. Ook in de rechtbank kan een arbodeskundige zich goed verdedigen.

Hieronder een greep uit mijn expertise:

Het verschil tussen een arbodeskundige en een arbeidsdeskundige

Het klopt inderdaad dat een aantal van bovengenoemde expertises ook uitgevoerd worden door een arbeidsdeskundig. Wat is dan het verschil tussen een arbodeskundige en een arbeidsdeskundige? Dit heeft te maken met de gronden waarop wij onze adviezen baseren. De  Arbodeskundige is gespecialiseerd in wet- en regelgeving. Dit zal vaak het uitgangspunt van de werkzaamheden, gesprekken en adviezen zijn. De arbeidsdeskundige werkt vanuit een ander uitgangspunt namelijk belasting en belastbaarheid. Uiteraard gaan wij ook uit van mogelijkheden die passen bij de belastbaarheid maar dan vooral gericht op het eigen werk van de werknemer en de actuele regelgeving.

Heeft u vragen over de werkzaamheden van de arbodeskundige?
Neem dan met me op via a.schoonderbeek@assistverzuim.nl of via 06 – 1884 9285. Omdat ik veel onderweg ben en veel bij klanten aan tafel zit kan het zijn dat ik moeilijker te bereiken ben. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met het bedrijfsbureau van Assist Verzuim via bedrijfsbureau@assistverzuim.nl of via 0548 533 525. Zij kunnen een afspraak voor u inplannen.

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af