22 februari 2019

Voorkom ziekmeldingen na carnaval

Preventie Verzuimbegeleiding Ziekmelding Carnaval
Walter website
Geschreven door Walter Weghorst

Wat kan ik doen als ik vermoed dat mijn medewerker zich onterecht ziek meldt? Een vraag die ik met enige regelmaat krijg. En met de carnaval in aantocht denk ik dat dit een goede vraag is om eens verder te bekijken. Zelf ga ik volgende week ook carnaval vieren en ik neem de maandag na carnaval ‘preventief’ vrij. In dit stuk mijn adviezen.

Vermoedens

Het is op z’n minst ‘niet handig’ om te vermoeden dat iemand zich onterecht ziek meldt. Als we de wet strikt volgen dan mag u geen vermoedens hebben, want u mag niet weten waarom iemand zich ziek meldt. Alleen de bedrijfsarts mag beoordelen of iemand arbeidsongeschikt is. U kunt daarom de ziekmelding beter voorkomen.

Vrij nemen

U kunt ziekte voorkomen door vrij nemen te stimuleren. In dit geval is dit de beste oplossing. Stimuleer werknemers om vrij te nemen na een feestweekend. Dan kunnen ze bijkomen in hun eigen tijd. Stimuleer het vrij nemen eventueel zelfs voor een halve dag. U kunt ook afwegen of u wilt gaan voor een collectieve sluiting van het bedrijf. Mogelijk kunt u bij het maken van de vakantieplanning proactief aandacht besteden aan deze feestdagen.

Ziekte na carnaval.. Feit of fabel?

Is het nu een feit of een fabel; meer ziekmeldingen na carnaval. Een aantal jaren geleden meldden 15% van de medewerkers zich ziek op de dagen na carnaval. Verschillende bronnen geven aan dat dit percentage kleiner wordt. Tegenwoordig zien we in de week na carnaval weinig toename van verzuim.

Wat kunt u doen?

Ons belangrijkste advies als u iets wilt doen aan uw vermoedens is: ga in gesprek met uw medewerkers. Zorg ervoor dat u deze gesprekken goed voorbereid en spreek uw vermoedens niet direct uit. Ga op een open manier dergelijke gesprekken aan. Onze ervaring leert dat weinig tot geen medewerkers zich ziek melden voor een kater. Vaak is er in deze situaties meer aan de hand en vooral dan is het belangrijk om in gesprek te blijven.

Maak daarnaast voor uzelf de afweging of een dergelijke ziekmelding de moeite waard is. U zou gebruik kunnen maken van een lekencontrole. Maar ook hieraan zijn kosten verbonden en de werknemer is niet verplicht om open antwoorden te geven bij een controle. De effectiviteit van dergelijke controle is dus klein.

We willen u aanraden om uw verzuimprotocol onder de loep nemen. Hoe makkelijk is het voor werknemers om zich ziek te melden? Moeten ze dit telefonisch doen, waarbij persoonlijk contact noodzakelijk is of is een ziekmelding via Whatsapp ook toegestaan? Door hier een goed beleid op te maken kunt u de meldingsfrequentie en kortdurend verzuim terugdringen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw Inzetbaarheidsadviseur.

Fijne carnaval

We wensen u en al uw medewerkers die carnaval gaan vieren erg gezellige dagen!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid