25 mei 2020

Uw zwangere werkneemster wordt ziek tijdens haar verlof. Hoe nu verder?

Ziekteverzuim Zwangerschapsverlof
Carola
Geschreven door Carola Evers

In mijn vorige blog heb ik verteld wat u moet regelen en waar u op moet letten als uw werkneemster zwanger is. Ook stond ik stil bij de maatregelen voor zwangere werkneemsters tijdens de coronacrisis. In dit blog vertel ik u graag wat u moet doen als uw werkneemster voor of na haar verlof niet kan werken door ziekte vanwege de zwangerschap en/of bevalling.

Wordt uw werkneemster tijdens of na haar zwangerschap ziek? Dan gelden hiervoor verschillende regels. Dit heeft te maken met de oorzaak van de ziekte en het moment dat uw werkneemster ziek is geworden. Tijdens haar ziekte betaalt u het loon aan haar door. Het kan zijn dat de zwangerschapsuitkering hierdoor eerder start, maar dit hangt af van de situatie. Ook kunt u voor uw werkneemster in sommige gevallen een Ziektewetuitkering aanvragen. Ik leg u graag uit welke regels van toepassing zijn in de verschillende situaties.

1: Uw werkneemster is ziek door zwangerschap of bevalling

Meldt uw werkneemster zich ziek als gevolg van haar zwangerschap of bevalling of moet zij op advies van de (bedrijfs)arts rust nemen? Dan kunt u voor haar een Ziektewetuitkering aanvragen. Uw werkneemster krijgt haar uitkering vanaf de eerste werkdag waarop zij ziek is. De uitkering loopt tot zij weer beter is of tot haar zwangerschapsverlof begint.

Voor verlofperiode
Wordt uw werkneemster ziek door haar zwangerschap en is haar zwangerschapsverlof nog niet begonnen? Dan kunt u voor haar een Ziektewetuitkering aanvragen. De uitkering is 100% van het dagloon. Zijn ontvangt deze tot de dag dat zij weer beter is of tot het begin van haar zwangerschapsuitkering. Wanneer uw medewerkster nog ziek is terwijl haar zwangerschapsverlof is ingegaan hoeft u niks te doen. De Ziektewetuitkering wordt automatisch voor u gestopt.

Wordt u werkneemster ziek in de periode van 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum, maar is haar zwangerschapsverlof nog niet ingegaan? Ook dan krijgt zij een Ziektewetuitkering. Maar de dagen die uw werkneemster ziek is, worden nu van haar zwangerschapsverlofdagen afgehaald. Daardoor kan het verlof van uw medewerker korter uitvallen. De verlofperiode na de bevalling duurt altijd minimaal 10 weken.

Zwangerschap voortijdig beëindigd
Als uw werknemer een miskraam of abortus krijgt in de eerste 24 weken van haar zwangerschap en zich ziek meldt bij u, heeft zij recht op een Ziektewetuitkering. Zij krijgt dan geen zwangerschapsuitkering. Meld de miskraam of abortus bij de aanvraag voor de Ziektewetuitkering.

Is de zwangerschap na 24 weken beëindigd door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden? Dan heeft uw werknemer vanaf de dag daarna recht op een zwangerschapsuitkering. De uitkering duurt 16 weken. Vraag de uitkering aan met het formulier Aanvraag WAZO-uitkering. Doe de aanvraag in dit geval niet via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal.

Tijdens verlofperiode
Is uw werkneemster al met zwangerschapsverlof en wordt zij tijdens haar verlof ziek? Dan ontvangt zij geen Ziektewetuitkering. U ontvangt voor haar een zwangerschapsuitkering (WAZO) van het UWV en daarmee betaalt u haar loon door. Bent u klant van Assist Verzuim dan wordt de WAZO-uitkering via onze automatische koppeling met het UWV aangevraagd. Dit bespaart u en uw werkneemster tijd. Vraag uw vaste inzetbaarheidsadviseur naar de mogelijkheden van deze automatische aanvraag.

Na verlofperiode
Kan uw werkneemster na haar zwangerschapsverlof nog niet werken? Dan kan zij als de ziekte het gevolg is van de zwangerschap of bevalling, een Ziektewetuitkering krijgen. Uw werkneemster moet zich wel ziekmelden bij u. Als werkgever vraagt u voor haar de Ziektewetuitkering aan. De uitkering is 100% van het dagloon en uw werkneemster krijgt deze maximaal twee jaar.

Ziekmelding
Meldt uw werkneemster zich ziek voor of na de bevalling? Dan behandelt u het als een ‘gewone’ ziekmelding. U geeft de ziekmelding door aan uw vaste inzetbaarheidsadviseur. Wanneer het verzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan geeft u de ingangsdatum van het verlof door. Uw vaste inzetbaarheidsadviseur sluit de ziekmelding dan af en bewaakt de einddatum van het verlof.

Let op: officieel mag u de oorzaak van de ziekte van uw werkneemster niet vragen bij de ziekmelding. U mag wel vragen of zij onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Eén van de vangnetbepalingen is ziek door zwangerschap of bevalling. Officieel hoeft uw werkneemster niet te melden onder welke vangnetbepaling zij valt. Bent u klant van Assist Verzuim dan verzorgen wij de vangnetbepaling voor u.

2: Uw werkneemster is ziek, maar niet door zwangerschap of bevalling

Wordt uw werkneemster ziek, maar komt dit niet door haar zwangerschap of bevalling? Dan is het ook hier belangrijk te weten op welk moment haar ziekte begint. Dat bepaalt of u haar loon doorbetaalt of dat zij recht heeft op een Ziektewet- of zwangerschapsuitkering (WAZO).

Voor verlofperiode
Als uw werkneemster zich ziek meldt voor haar verlof dan is het ‘gewoon’ verzuim en gelden de gewone regels die gelden bij ziekte. U betaalt haar loon door en de ziekmelding hoeft niet doorgegeven te worden aan het UWV.

Wordt uw werkneemster ziek in de periode van 6-4 weken voor de uitgerekende datum en is haar zwangerschapsverlof nog niet ingegaan? Dan kan u voor de periode tot het zwangerschapsverlof een Ziektewetuitkering aanvragen. De dagen die uw werkneemster ziek is worden van haar zwangerschapsverlofdagen afgetrokken. Het verlof zal hierdoor waarschijnlijk eerder aflopen. De verlofperiode na de bevalling duurt altijd minimaal 10 weken.

Tijdens verlofperiode
Wordt uw werkneemster tijdens haar verlofperiode ziek? Dan ontvangt u haar zwangerschapsuitkering (WAZO) en betaalt u haar loon door. Zij krijgt in dit geval geen Ziektewetuitkering.

Na verlofperiode
Wanneer uw werkneemster ziek wordt na het verlof, dan gelden de gewone regels die gelden bij ziekte en betaalt u haar loon door.

3: Uw werkneemster is voor, tijdens en na het verlof ziek

Kan uw werkneemster na haar verlof nog niet werken door dezelfde oorzaak als vóór haar verlof? Dan tellen de ziekteperiodes voor en na het verlof als één ononderbroken periode. Heeft u daarvoor al eerder een aanvraag voor een Ziektewetuitkering gedaan of heeft u haar al na 42 weken ziek gemeld (42e-weeksmelding)? Stuur dan het formulier ‘Melding voortdurende ziekte na onderbreking door WAZO-verlof’ aan het UWV. Wanneer u klant van Assist Verzuim bent dan verzorgen wij de melding naar het UWV voor u. De periode voor en na het zwangerschapsverlof tellen als één periode voor de loondoorbetaling.

Is uw werkneemster voor het zwangerschapsverlof en na het verlof ziek, maar met een andere oorzaak? Dan geldt dit als nieuwe ziekteperiode.

Heeft u meer vragen rondom zwangerschap en ziekte?

Neem dan contact op met uw vaste inzetbaarheidsadviseur. Hij of zij helpt u graag verder. Inmiddels ben ik bevallen van een dochter en geniet ik samen met mijn gezin van de laatste weken van mijn verlof. Ik hoop u daarna snel weer te zien of te spreken.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid