27 september 2019

U mag geen werkhervattingsafspraken maken zonder arbodienst. Wij bieden een praktisch alternatief.

Privacy Arbodienstverlening Eigen regie model
Walter website
Geschreven door Walter Weghorst

Hoe bepaalt u of een werknemer weer aan het werk kan? Bent u zelf de casemanager en bepaalt u (volgens het eigen regie systeem) zelf wanneer een werknemer naar de bedrijfsarts moet? Of bepaalt u in goed overleg met uw werknemer wanneer deze weer begint met opbouwen? Beide werkwijzen zijn ‘niet ok’ volgens de autoriteit persoonsgegevens. Deze stelt dat een werkgever geen werkhervattingsafspraken mag maken als deze niet zijn gebaseerd op een advies van de bedrijfsarts/arbodienst. Daarnaast is de autoriteit heel stellig; er kan niet worden gewerkt volgens de privacywetgeving als de werkgever zelf bepaald wanneer de bedrijfsarts wordt ingeschakeld.

Ik hoor u zeggen, ik betaal als werkgever maar ik bepaal dus eigenlijk niets.

Dat klopt min of meer. De privacy van de zieke werknemer wordt steeds verder beschermd. Waardoor de mogelijkheden van Eigen Regie van werkgevers steeds beperkter worden. De wetgever stelt dat de arbodienst een vinger aan de pols moet houden en dat deze ingeschakeld moet worden om de continuïteit van de verzuimbegeleiding te borgen.

Kan dit ook anders?

Nee, we kunnen de wet niet veranderen. En waarschijnlijk zal de privacy de komende jaren nog verder worden beschermd. Toch hebben wij binnen Assist Verzuim de laatste jaren een model weten te ontwikkelen die de werkgever nauw betrekt in de re-integratie. Dit is te vatten in 3 voordelen van onze werkwijze:

  1. Wij nemen zo snel mogelijk het liefst op de tweede ziektedag contact op met de werknemer. Zo zijn we zo snel mogelijk in gesprek met de werknemer en kunnen we de werkgever snel informeren over de verzuimduur en met alle partijen de re-integratie opstarten.
  2. We werken met casemanagers die onder taakdelegatie in een vroeg stadium informatie mogen verzamelen voor de bedrijfsarts. Hierdoor kan na (intern) overleg met de bedrijfsarts al op dag 2 advies gegeven worden aan de werkgever over de re-integratie van de werknemer.
  3. Met deze aanpak kunnen we in een vroegtijdig stadium langdurig verzuim scheiden van kortdurend verzuim. Daardoor kunnen we in overleg met werkgever en werknemer snel starten met passende interventies, frequent verzuim voorkomen en vooral de verzuimduur terugdringen.

Wilt u meer weten over de wetgeving of onze bijzondere aanpak van verzuim? Neem dan gerust contact met me op. Ik vertel u graag meer over onze manier van arbodienstverlening.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid