29 januari 2018

Privacy geboeid of geboeid? #3 Begaan zijn: ja. Bevragen: nee.

Privacy Verzuimprotocol Ziekmelding Medische gegevens
Geschreven door

Begaan zijn: ja. Bevragen: nee.

 Maandagmorgen,  kwart voor acht. Remco belt zijn leidinggevende: ‘Goedemorgen Arjan, ik wil me ziekmelden. Mijn psoriasis speelt weer zo op met die kou. Je weet: dan kan ik de klok er op gelijk zetten.’ Even is het stil aan de andere kant van de lijn. Dan zegt Arjan: ‘Oké. Bedankt voor het doorgeven, Remco. We houden contact’. Remco hangt de telefoon op en denkt: ‘Wat is Arjan kortaf! We hebben normaal gesproken zo’n goed contact. Meestal vraagt hij me of ik nog afspraken met de huidarts heb. En wanneer ik verwacht er weer te zijn. En nu niets. Vast met het verkeerde been uit bed gestapt…’

Is Arjan met het verkeerde been uit bed gestapt?

Nee, dat is hij zeker niet. Hij is zich bewust geworden van de privacyregels bij verzuim. Hij heeft geleerd dat hij als leidinggevende nooit mag vragen wat een medewerker mankeert of wat de oorzaak daarvan is. Dat mag alleen een bedrijfsarts. Of een professional die onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werkt. Dus hoe open Remco ook is over zijn ziekte, Arjan realiseert zich dat hij er verder niet naar mag vragen. En dit zeker niet mag registreren.

Arjan vindt het lastig

Hij wil graag het gesprek voeren met de zieke medewerker. En zeker niet ongeïnteresseerd of kortaf overkomen. Hij aarzelt: ‘Misschien denkt Remco wel dat hij moet vrezen voor zijn baan. Dat is absoluut niet het geval. Hij is een hele goede kracht en ik wil hem niet kwijt. Hoe houd ik op deze manier regie op ons verzuim? En hoe weet ik zeker dat Remco de begeleiding krijgt die hij nodig heeft en verdient?’

Werkgevers mogen niks vragen over een ziekte

Ik kom deze dillema’s in de praktijk veel tegen. Ik begrijp dat u met uw werknemer de ziekmelding bespreekt. Uw interesse in uw werknemers maakt u zelfs een goede leidinggevende! Toch mag u niets vragen over de aandoening of ziekte. De werknemer mag u alles vertellen, maar zorg er wel voor dat u deze gegevens niet schriftelijk vastlegt. Zelfs als uw werknemer per mail zijn medische klachten met u deelt, bent u in overtreding. U kunt dit mailtje het beste direct verwijderen. Ook als u de ziekmelding via het Assist Verzuim Systeem doet, mag u geen medische informatie doorgeven.

De arbodienst ondersteunt u bij goed contact met uw werknemer

U wilt de goede relatie met uw werknemer natuurlijk wel behouden. U wilt er zeker van zijn dat uw werknemer goed wordt begeleid. En dat zijn re-integratie voorspoedig verloopt. Daar helpt een goede arbodienst u bij. Zorg dat u goed en regelmatig contact heeft met uw casemanager. Zo blijft u betrokken bij het verzuim.

De casemanager verzamelt relevante medische gegevens

De IZA werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Hij of zij mag hierdoor dezelfde gegevens verzamelen als de bedrijfsarts. De IZA verzamelt alle informatie die relevant is voor een voorspoedige re-integratie. De IZA houdt contact met u, zodat u regie houdt op uw verzuim. En op de hoogte blijft van de voortgang.

De IZA helpt u met een verzuimprotocol

De IZA helpt u bijvoorbeeld met het opstellen van een duidelijk verzuimprotocol dat u met uw werknemers communiceert. Zo weet u zeker dat u aan de regelgeving voldoet. Bovendien weten uw werknemers wat ze kunnen verwachten. U kunt in uw verzuimprotocol vast laten leggen dat uw werknemer zich rechtstreeks bij Assist Verzuim ziekmeldt. De IZA kan zo direct de medische gegevens uitvragen. U kunt dan altijd op een later tijdstip vanuit sociaal oogpunt contact opnemen met uw werknemer.

De IZA adviseert op maat

Welke routing bij ziekmelding past het beste bij uw organisatie? Hoe kunt u in uw bedrijf het beste omgaan met het al dan niet registeren van gegevens? Dit zijn onderwerpen waar uw IZA u graag over adviseert. Neem gerust contact op met uw vaste IZA.

Arjan belt Remco terug

Bij Remco gaat de telefoon: Arjan! Arjan biedt zijn verontschuldigingen aan. Het was niet zijn bedoeling om zo kortaf te zijn: ‘Ik moet me houden aan de privacywetgeving. De arbodienst heeft me tips gegeven. Morgen stuur ik al onze collega’s een e-mail met het nieuwe verzuimprotocol. En de reden waarom ik niet meer de gebruikelijke vragen stel als je je ziek meldt’. Remco geeft aan dat de IZA dit ook al vertelde. En dat hij altijd fijn contact heeft met haar: ‘Ze is erg betrokken. Misschien kun je haar voorstellen in de e-mail die je rondstuurt? ‘ Dit vindt Arjan een goed idee. Hij is opgelucht dat Remco het goed oppakt. En heeft alle vertrouwen in de nieuwe werkwijze.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af