27 september 2018

Prinsjesdag 2018 – highlights arbodienstverlening

Wetgeving Prinsjesdag Highlights

Prinsjesdag is alweer ruim een week geleden en steeds meer details van de plannen worden bekend. In dit bericht de belangrijkste highlights op gebied van arbeid, vitaliteit en loopbaan.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het plan waarbij loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht wordt naar 52 weken zal waarschijnlijk geen doorgang vinden. Er wordt gezocht naar alternatieven. In de begroting dit jaar is opgenomen dat het kabinet ‘(kleine) werkgevers wil ontlasten op het gebied van ziekte, zonder de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te laten oplopen’.

Wet arbeidsmarkt in balans

Dit voorstel moet nog dit jaar naar de Tweede Kamer. De inhoud gaat vooral om wat kleine aanpassingen zoals het benutten van een combinatiegrond bij ontslag. Ook bevat het een wijziging in de keten van tijdelijke contracten. En maatregelen die flexibele en tijdelijke contracten duurder maken door middel van premiedifferentiatie en ontslagvergoeding vanaf dag 1.

Wijzigingen transitievergoeding

Een onderwerp wat veel in het nieuws is geweest en waar wij ook al eerder aandacht aan hebben besteed zijn de wijzigingen in de transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om met terugwerkende kracht vanaf 2015 een compensatie te krijgen voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid terug .

Ook zal er een regeling komen voor een compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens het staken van de bedrijfsvoering of arbeidsongeschiktheid. En zullen de gemaakte (scholings)kosten verrekenbaar zijn met de transitievergoeding als deze gemaakt worden voor een andere functie binnen het bedrijf.

Regelingen omtrent verlof

Partners krijgen per 1 januari een  werkweek volledig doorbetaald verlof. Dit mag opgenomen worden in de eerste 4 weken na de geboorte. Vanaf 2020 mogen partners binnen 6 maanden na de geboorte nog 5 weken extra verlof opnemen tegen 70% van hun loon. Het UWV zal dit vergoeden aan de werkgever. Het adoptie- of pleegouderverlof wordt vanaf 1 januari verlengd naar 6 weken.

Subsidie Praktijkleren

Deze regeling wordt versoberd maar nog niet in 2019. Wel zal het subsidiebedrag komend jaar verlaagd worden van € 2.700 naar € 2.500.

Arbeidsomstandigheden

De inspectie SZW krijgt extra financiële middelen. Deze worden vooral ingezet om schijnconstructies te bestrijden. MKB-nederland en VNO-NCW pleit voor inzet van middelen voor gevaarlijke stoffen beleid. Op EU-niveau wordt gewerkt aan toevoeging van meer kankerverwekkende stoffen aan de EU-richtlijn ‘beroepsziekten’.

Preventieakkoord

Het kabinet wil een nationaal preventieakkoord gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dit akkoord moet dit najaar nog tot stand komen. De inzet is gericht op evenwichtige en effectief gebleken maatregelen met ruimte voor innovatie en samenwerking.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid