18 april 2023

Pesten op de werkvloer. Wat kunt u doen?

Peter is een medewerker in een middelgroot bedrijf in de financiële sector. Hij meldt zich bij HR manager Cynthia met klachten over pestgedrag van een collega. Peter voelt zich al geruime tijd geïntimideerd en uitgesloten door zijn collega, die hem regelmatig kleineert en belachelijk maakt voor zijn werkprestaties..

Ongewenste omgangsvormen Vertouwenspersoon Pesten
DSC_1290
Geschreven door Bianca Janssen

Pesten op de werkvloer is helaas geen zeldzaam verschijnsel. Sterker nog, ik kom het regelmatig tegen. Het kan zware gevolgen hebben en leiden tot psychologische en fysieke problemen bij werknemers. Daarnaast kan het de sfeer op de werkvloer sterk beïnvloeden. Wat kunt u als werkgever doen?

1. Neem klachten serieus

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren voor uw medewerkers. Neem klachten daarom ook serieus.

In het geval van Peter, besluit Cynthia om een vertrouwenspersoon aan te stellen waar Peter terecht kan met zijn zorgen. Maar Peter geeft aan dat hij het lastig vindt om zijn zorgen te delen binnen het bedrijf. Cynthia weet zich geen raad en belt mij op: “Hoe kan ik ervoor zorgen dat Peter toch in gesprek gaat? Hij moet hier toch over praten?”.

2. Schakel een externe vertrouwenspersoon in

Pestgedrag bespreekbaar maken is erg belangrijk. Soms zijn werknemers bang om hun zorgen te delen over pestgedrag op het werk, omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om een externe vertrouwenspersoon in te zetten bij pestgedrag op de werkvloer. Het voordeel van het inzetten van een externe vertrouwenspersoon is dat deze persoon volledig onafhankelijk is en dus objectief kan blijven in het onderzoek naar de klachten. Hierdoor kunnen werknemers zich vrij voelen om hun zorgen te delen zonder bang te zijn voor eventuele gevolgen voor hun carrière.

Tijdens ons telefoongesprek raad ik Cynthia aan om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen om Peter te ondersteunen. Zo kan een veilige en onafhankelijke omgeving worden gecreëerd waarin Peter zijn verhaal kan delen zonder bang te zijn voor gevolgen. De externe vertrouwenspersoon neemt contact op met Pieter en biedt hem een veilige plek om zijn zorgen te delen. Door de onafhankelijke positie van de vertrouwenspersoon voelt Pieter zich vrij om zijn verhaal te vertellen en om aan te geven welke stappen hij graag zou zien om het pestgedrag te stoppen.

3. Zorg voor een plan van aanpak

De externe vertrouwenspersoon kan werknemers informeren over de verschillende opties die beschikbaar zijn en hen helpen bij het selecteren van de beste optie voor hun situatie. Zo maken ze samen een plan van aanpak om het pestgedrag te stoppen.

De vertrouwenspersoon ondersteunt Peter bij het opstellen van een plan van aanpak en neemt, met Peters goedvinden, contact op met Cynthia om de klachten van Peter verder te bespreken en om te zoeken naar oplossingen. Door de inzet van de externe vertrouwenspersoon voelt Peter zich gesteund en gehoord en is hij in staat om stappen te zetten om het pestgedrag te stoppen.

4. Geef een signaal naar de overige werknemers

De inzet van een externe vertrouwenspersoon bij pesten op de werkvloer is niet alleen van belang voor de individuele werknemer die zich gepest voelt, maar heeft ook een signaalfunctie naar de overige werknemers.

Cynthia neemt samen met de HR-afdeling passende maatregelen om het pestgedrag aan te pakken en om een veilige werkomgeving te waarborgen voor alle werknemers binnen het bedrijf. Door de inzet van de externe vertrouwenspersoon heeft het bedrijf laten zien dat het pestgedrag serieus neemt en dat het bereid is om te investeren in het welzijn van haar werknemers.

5. Creëer een veilige werkomgeving

Als werkgever is het belangrijk om een veilige werkomgeving te bieden waarin pesten niet wordt getolereerd. Het is daarom van groot belang om een duidelijk beleid te hebben tegen pesten en om dit beleid te communiceren naar alle werknemers. Dit beleid moet beschrijven wat pesten inhoudt, hoe werknemers pesten kunnen herkennen en hoe zij het kunnen melden bij de juiste persoon binnen het bedrijf.

Door op deze manier om te gaan met pesten op de werkvloer, laat u als werkgever zien dat u de veiligheid en het welzijn van uw werknemers serieus neemt en dat pestgedrag niet getolereerd wordt. Dit kan bijdragen aan een positieve werkcultuur waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, wat uiteindelijk kan leiden tot betere prestaties en een hogere werktevredenheid.

Wilt u een externe vertrouwenspersoon verbinden aan uw organisatie?

Als werkgever kunt u een externe vertrouwenspersoon inzetten door deze persoon in te huren via een extern bureau of door gebruik te maken van een vertrouwenspersoon die al verbonden is aan uw arbodienst. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met uw vaste Casemanager of vraag vrijblijvend een offerte aan via interventies@assistverzuim.nl.

Het is belangrijk om werknemers op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon en om duidelijk te communiceren hoe zij deze persoon kunnen bereiken. Ook hierbij helpen wij u graag. Download hier meer informatie over de externe vertrouwenspersoon.

Smiling bearded man giving a fist bump to a male colleague

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af