12 maart 2020

Onze maatregelen rondom het coronavirus

Vanuit onze directieholding is besloten, om de kans op besmetting rondom Corona zo klein mogelijk houden, dat we in onze bedrijfsvoering opzoek gaan naar een balans tussen maximale isolatie en het minimaliseren van de impact op onze economie.

Spreekuren telefonisch

We hebben er daarom voor gekozen om vanaf vrijdag 13 maart  2020 spreekuren telefonisch te laten plaats vinden en collega’s zo veel mogelijk vanuit huis te laten werken.

Alle collega’s en bedrijfsartsen zijn op de hoogte van deze maatregelen. Op dit moment nemen we contact op met medewerkers die de komende tijd een afspraak met de bedrijfsarts hebben. We informeren ze dat dit spreekuur telefonisch plaats gaat vinden. Voor eigen regie klanten gelden andere afspraken.

Fysiek spreekuur na check

Als de bedrijfsarts aangeeft dat een telefonisch spreekuur niet mogelijk is dan nemen we contact op met de medewerker, of neemt de eigen regie casemanager contact op met hun medewerker. Als hij of zij geen klachten heeft zoals bijvoorbeeld neusverkoudheid, hoesten en koorts dan vindt het consult gewoon fysiek plaats. Overige consulten stellen we tot nadere order uit. U ontvangt hiervan bericht.

Deze maatregelen gelden ook voor afspraken met onze arbodeskundigen, arboverpleegkundigen en arbeidsdeskundigen.

Overige afspraken

Voor alle overige afspraken bepalen wij per individueel geval, in overleg of het verstandig is om de afspraken te verplaatsen.

Deze maatregelen zijn van kracht vanaf vrijdag 13 maart 2020 en zullen voor onbepaalde tijd duren. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Klantevent

Ons klantevent op 7 april 2020 zal uitgesteld worden tot 2021.

Vragen?

Heeft u vragen rondom deze maatregelen dan verzoeken we u om per mail contact op te nemen met uw vaste inzetbaarheidsadviseur of accountmanager.

U kunt ook altijd contact opnemen met het managementteam Ad Lambergts, Bernie Blom, Carine Kreijkes en Martin Boswerger.

 

Directie en Medewerkers

Assist Verzuim

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid