9 januari 2023

Onderscheid loondoorbetaling tijdens ziekte versus vaststelling loonwaarde

Loonwaarde
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Als uw werknemer ten gevolge van ziekte en/of gebrek de overeengekomen arbeid niet meer (volledig) kan doen, dan heeft hij of zij maximaal 104 weken recht op de doorbetaling van het loon. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de hoogte van uw loondoorbetalingsverplichting zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar 70% is. In het eerste ziektejaar is de ondergrens het wettelijk minimumloon. Deze ondergrens is in het tweede ziektejaar niet meer van toepassing.

Bij individuele arbeidsovereenkomst of cao kunt u hiervan in het voordeel van uw werknemer afwijken.

Loonwaarde
Loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter is iets anders. Het gaat hier namelijk om de economische waarde van feitelijk geleverde arbeid van uw arbeidsongeschikte werknemer. Dit kan ook ander of aangepast werk zijn.

De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden, en wordt uitgedrukt in een (deel)herstelpercentage van het normale loon.

Voor de berekening van de loonwaarde dient u te bepalen wat actuele inzetbaarheid (uren) van uw arbeidsongeschikte werknemer op hoofdtaken is, in welk tempo het werk wordt uitgevoerd en welke kwaliteit geleverd wordt.

Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van u als werkgever. Deze gegevens mag u in uw administratie verwerken en dient u door te geven aan uw inkomensverzekeraar.

Voor de vaststelling van de loonwaarde kunt u zich laten bijstaan. Bij ingewikkelde of essentiële zaken zou dat een arbeidsdeskundige kunnen zijn. De arbeidsdeskundige gebruikt daartoe een gevalideerde methode.

Voorbeeld vaststelling loonwaarde

In het kader van de re-integratie is uw arbeidsongeschikte werknemer 20 van de 40 contracturen per week werkzaam in eigen deeltaken. De normale beloning voor deze deeltaken is € 12,– per uur, terwijl het normale uurloon van uw werknemer € 14,– is. Omdat sprake is van extra rustmomenten verdeeld over de dag, is sprake van prestatieverlies. Samen met uw werknemer schat u dit verlies in op 10%.

Berekening o.b.v. het loon:

40 x € 14 = € 560,–
20 x € 12 = € 240,–

€ 240,– x 0,9 = € 216,–

Het deelherstelpercentage is: € 216,– / € 560,– x 100 = 38%

 

Berekening o.b.v. uren:

20/40 = 0,5
Uurloonverlies: 12/14 = 0,85
Prestatieverlies: 9/10 = 0,9

Het herstelpercentage is 20/40 x 12/14 x 9/10 = 38%

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af