19 september 2021

Nieuwe ontwikkelingen in het Assist Verzuim Systeem

Assist Verzuim is continue in beweging, we blijven door ontwikkelen. We investeren in de doorontwikkeling van onze internetapplicaties om u het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Nu en in de toekomst.

Assist Verzuim Systeem

Goed nieuws! We hebben een aantal mooie ontwikkelingen in het Assist Verzuim Systeem doorgevoerd die we graag met u delen:

Koppeling NMBRS

Het Assist Verzuim Systeem beschikt sinds kort over een koppeling met NMBRS. Dit betreft een koppeling voor zowel medewerkergegevens als verzuimgegevens van NMBRS naar het Assist Verzuim Systeem. Mocht u geïnteresseerd zijn in een koppeling met NMBRS dan kunt u contact opnemen met onze accountmanagers Walter Weghorst via 06 – 34 38 53 25 of w.weghorst@assistverzuim.nl of Reinier Yard via 06 – 34 27 01 61 of r.yard@assistverzuim.nl. Zij kunnen u verder informeren en een offerte uitbrengen.

Verzuimoverzichten

De verzuimoverzichten in het Assist Verzuim Systeem zijn vernieuwd! Op basis van de wensen van onze klanten hebben we een aantal verzuimoverzichten verbetert en aangepast. Daarnaast is er ook een nieuw verzuimoverzicht toegevoegd. Onderstaand een beknopte omschrijving van de nieuwe overzichten. Extra informatie kunt u vinden in het Assist Verzuim Systeem bij het betreffende overzicht. Als u hier nog vragen over heeft dan kunt u contact opnemen met uw vaste casemanager.

  • Verzuimpercentage

Dit overzicht is vereenvoudigd. Er zijn nu nog twee percentages die weergegeven worden. De één is o.b.v. uren en de andere o.b.v. dagen.

  • Voortschrijdend verzuimpercentage

Een compleet nieuw overzicht in het systeem. Dit overzicht toont per maand het gemiddelde verzuimpercentage van de afgelopen 12 maanden. Hiermee worden seizoensinvloeden op het verzuimpercentage eruit gehaald en is een trend beter zichtbaar.

  • Verzuimfrequentie

In dit overzicht is het nu ook mogelijk om de verzuimfrequentie op medewerker niveau te bekijken. Voorheen kon dit alleen per geslacht of per afdeling.

  • Verzuimduur overzicht

Dit overzicht geeft nu de verdeling weer tussen het kort, middel, lang en extra lang verzuim. Dit wordt weergegeven in een tabel en in een taartdiagram.

  • Ziektedagen

Het aantal dagen dat iemand ziek is. Dit wordt weergegeven in het ‘ziekmeldingen’ overzicht.

 

Heeft u nog tips voor ons?

Wij doen er alles aan om u de best mogelijke online en offline dienstverlening te bieden. Daarom horen wij graag wat u vindt van onze internetapplicatie: het Assist Verzuim Systeem. Met uw hulp kunnen wij het Assist Verzuim Systeem en onze service optimaal ontwikkelen en zoveel mogelijk bij uw wensen laten aansluiten. Klik hier om de vragenlijst in te vullen en uw tips aan ons door te geven.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over onze trainingen en workshops
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af