3 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 is de regeling rondom geboorteverlof uitgebreid

Geboorteverlof de wet WIEG Verlofrechten
arno Geschreven door Arno Schoonderbeek

Vanaf 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Partners in loondienst kunnen maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De wet die dit mogelijk maakt is de WIEG. Wat houdt deze nieuwe wet in en wat verandert er?

Wat is WIEG?

Het toepasselijke ‘WIEG’ staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. De wet wordt ingevoerd om het geboorteverlof voor partners uit te breiden. De bedoeling van de wet is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind. En daarnaast om de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Dus, wordt er 3 x 4 uur per week gewerkt, dan bedraagt het verlof 12 uur. Dit verlof moet binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen. Het geboorteverlof mag naar eigen inzicht worden opgenomen. De werkgever mag het verlof dan wel de spreiding ervan niet weigeren. De werkgever betaalt het loon volledig door.

Aanvullend geboorteverlof: 5 weken

Met ingang van 1 juli 2020 is de regeling uitgebreid. Aanvullend kunnen partners tot maximaal vijf weken geboorteverlof opnemen. Ook voor dit aanvullend geboorteverlof is de arbeidsduur per week bepalend. Werknemers krijgen tijdens die maximaal vijf weken geen salaris, maar een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van hun (maximum) dagloon. De werkgever vraagt de uitkering aan en mag deze op zijn loondoorbetalingsverplichting in mindering brengen. In sommige cao’s is al geregeld dat ook tijdens dit aanvullend verlof het loon volledig wordt uitbetaald. De werknemer moet dit verlof wel binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. Voorwaarde is ook dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Bij een zwaarwegend bedrijfsbelang mag de werkgever in overleg met de werknemer de verlofdagen anders inroosteren. De werkgever mag het verlof dus niet weigeren, maar wel de periode waarin het recht gebruikt wordt.

De verlofrechten voor partners op een rij

Per saldo hebben partners in verband met de geboorte van het kind met de inwerkingtreding van de wet WIEG de volgende verlofrechten:

  • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling;
  • Eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met volledige loondoorbetaling op te nemen binnen vier weken na de geboorte;
  • Vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering per week ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon op te nemen binnen zes maanden na de geboorte. Bovenwettelijke aanvulling tot 100% van het dagloon is mogelijk;
  • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald. Een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze arbodeskundige: Arno Schoonderbeek

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid