20 december 2019

Mantelzorg en werken. Hoe doe je dat samen? Tips voor werkgevers

Verlof tips Mantelzorg Zorgverlof
Edith2
Geschreven door Edith Wachelder

Vera werkt met heel veel plezier. Ze kon dat altijd goed combineren met haar gezin en haar sociale leven. Helaas is dat sinds kort anders geworden. Vera’s moeder is alleen en vraagt steeds meer zorg en aandacht. Er is een aanvraag gedaan voor opname in een verpleeghuis maar tot die tijd heeft Vera, als enige dochter, tijd nodig om haar moeder te begeleiden.
Vera’s leidinggevende gaat met haar in gesprek om naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Mantelzorg wordt steeds meer een zorg voor werknemers en werkgevers.

Het Nederlandse zorgstelsel vraagt méér ondersteuning door partners, ouders, kinderen en buren. Zorgen voor een dierbare naast het werk en eventueel een gezin vraagt veel van mensen.
Als werkgever kun je daardoor met extra verzuim te maken krijgen. Dat wil je voorkomen en vanuit goed werkgeverschap wil je graag iets doen voor de werknemer.
Maar wat kun je doen voor werknemers om diens balans tussen werk en privé in dat kader zo goed mogelijk te houden?

Ik zet een aantal tips voor je op een rij:

  • Maak het onderwerp bespreekbaar. Een werknemer zal zich gesteund voelen en samen kun je zoeken naar oplossingen.
  • Vraag een werknemer wat deze nodig heeft om de combinatie van werk en zorg beter te kunnen hanteren. Heeft werknemer er bijvoorbeeld baat bij om  later te beginnen of eerder te stoppen?
  • Betreft het kortdurende mantelzorg? Bespreek dan of er bijvoorbeeld  roosteraanpassingen gedaan kunnen worden.  Kan de werknemer verlofuren inzetten of naderhand werk inhalen? Kan de werknemer deels thuis werken op meer geschikte tijden naast de zorg?
  • Betreft het langdurige zorg? Bespreek een eventuele (tijdelijke) urenaanpassing in het contract. Bij langdurige zorg zal er ook meer begrip moeten zijn voor het wellicht minder functioneren van werknemer (deze moet op veel zaken de focus houden).
  • Heeft werknemer het nodig om af en toe tijdens werktijd voor afspraken met een arts of hulpverlener of andere regelzaken beschikbaar te zijn (om er naar toe te gaan of telefonisch bereikbaar te zijn)? Maak afspraken hierover.
  • Kent de werknemer de sociale kaart en zijn alle mogelijkheden voor hulp door hulpverleners bij de zorg ingezet?
  • Voelt de werknemer zich alleen verantwoordelijk of kunnen er wellicht in de relationele sfeer anderen ingezet worden? (Hulp vragen kan als moeilijk ervaren worden)
  • Heeft de werknemer zelf genoeg ondersteuning (verhaal kwijt kunnen, overleg kunnen plegen)? En indien niet, hoe kan deze steun gerealiseerd worden?
  • Kan zorgverlof ingezet worden?
  • Maak het onderwerp mantelzorg in het algemeen bespreekbaar in de organisatie. Zo dat er meer begrip voor de situatie van mantelzorgers/collega’s kan zijn.

Samen met haar leidinggevende besluit Vera dat ze voor de komende weken iets later begint en wat eerder stopt zodat ze in die tijd voor haar moeder kan zorgen. Vera stelt zelf voor om die uren thuis in te halen op de dag dat ze eigenlijk niet werkt. Gelukkig heeft ze werk waarbij dat kan. Vera is blij met deze oplossing, ze ervaart begrip, voelt zich gesteund en kan met een geruster hart naar haar werk.

In gesprek naar een duurzame oplossing

Door in gesprek te komen en te blijven kan er vaak een duurzame oplossing gevonden worden. Een waarbij beide partijen wat geven en wat nemen. En waardoor uitval of ziekte voorkomen kan worden.

De overheid geeft informatie over mantelzorg en zorgverlof. Dit is een bron van informatie voor mantelzorgers. Daarnaast kan dit zorgen voor begrip en informatie voor collega’s en leidinggevenden.

Persoonlijke advies?

Heb je te maken met werknemers welke ook mantelzorger zijn en wil je overleggen over knelpunten en mogelijkheden? Bel mij gerust. Ik ben bereikbaar op: 0548 533 531.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid