23 januari 2022

Een loonsanctie, met success gehalveerd!

Loonsanctie

Een loonsanctie, opgelegd door het UWV. Geen pretje voor een werkgever Hoe komt het dat een werkgever een loonsanctie krijgt? En wat kun je er aan doen? In dit blog: een verhaal uit de praktijk. Lees en leer!

Januari 2011: een werknemer meldt zich ziek

Kees de Boer meldt zich op 2 januari 2011 ziek bij zijn werkgever Jansen & Jansen. Hij is 35 jaar en heeft klachten aan het bewegingsapparaat, zoals dat heet. Voor deze klachten wordt hij intensief behandeld, maar zonder resultaat.

December 2011: we adviseren een tweede spoortraject

In december 2011 wordt duidelijk dat Kees zijn eigen werk niet meer kan oppakken. Er is ook geen ander werk bij Jansen & Jansen wat hij, gezien zijn beperkingen, kan doen. Re-integratie 1e spoor (werk bij eigen werkgever) is voor Kees dus niet mogelijk. Daarom adviseren wij Jansen & Jansen om hem te laten begeleiden naar ander werk buiten de organisatie (re-integratie 2e spoor). De werkgever van Kees twijfelt aan dit advies en vraagt bij het UWV een deskundigenoordeel aan. Het UWV is het met ons eens, er moet een 2e spoortraject voor Kees opgestart worden.

Januari 2012: de werkgever kiest zelf een re-integratiebedrijf

Jansen & Jansen volgt ons advies op, maar gaat zelf op zoek naar een re-integratiebedrijf. Eind januari 2012 gaat het bedrijf rechtstreeks een overeenkomst aan met re-integratiebedrijf X. Ze spreken af dat Kees een jaar lang intensief wordt begeleid naar ander werk bij een andere werkgever. Daarbij zal het re-integratiebedrijf rekening houden met de door de bedrijfsarts aangegeven beperkingen. Verder wordt afgesproken dat de sollicitatiegesprekken goed worden voorbereid en worden geëvalueerd. Jansen & Jansen zal elke 3 maanden schriftelijk op de hoogte gehouden worden van het verloop van het traject. Het traject kost het bedrijf € 5.000,-.

Juni 2012: de werkgever ontvangt het eerste rapport

In juni 2012 ontvangt Jansen & Jansen het eerste rapport. Het eerste kwartaal is inmiddels al twee maanden voorbij. Het rapport is dus veel te laat. In het rapport staan ook grove fouten. De data waarop de gesprekken met Kees zouden zijn gehouden, kloppen niet. Is dit een slecht voorteken?

In de periode februari t/m mei 2012 heeft het re-integratiebedrijf voor Kees één mogelijk passende vacature. Kees vindt dat hij voor deze baan te ver moet reizen: 3 uur met het openbaar vervoer. Hij heeft namelijk geen auto. In de functionele mogelijkhedenlijst (FML) staat dat Kees niet lang kan zitten of staan. Ook moet hij trillingsbelasting voorkomen. De vacature die het re-integratiebedrijf aanlevert, past dus niet bij zijn beperkingen. En dat is tegen de afspraak.

We adviseren Jansen & Jansen om de kwestie voor te leggen aan onze bedrijfsarts. De bedrijfsarts bevestigt de mening van de werknemer. De baan is niet geschikt vanwege de reisafstand.

September 2012: een nieuwe baan voor de werknemer

De klachten van Kees verergeren. De re-integratieactiviteiten worden twee maanden lang beperkt tot het zoeken van vacatures. Half september heeft het re-integratiebureau opnieuw een mogelijk passende vacature gevonden voor Kees.

Het sollicitatiegesprek wordt na 10 minuten afgebroken. Kees heeft zich niet goed voorbereid op het gesprek en toont te weinig motivatie.

Hij wordt op het matje geroepen door het re-integratiebureau. En hij ontvangt van zijn werkgever Jansen & Jansen een schriftelijke waarschuwing. In de brief wijst zijn werkgever hem op zijn re-integratieverplichtingen. Houdt hij zich niet aan deze verplichtingen? Dan kan het bedrijf zijn loon stopzetten.

Kees is nu bijna 2 jaar ziek en blijvend ongeschikt voor zijn eigen werk. Daarom wordt medio september zijn WIA-uitkering aangevraagd.

December 2012: de werkgever ontvangt een loonsanctie

Deze aanvraag wordt door het UWV afgewezen, omdat Jansen & Jansen onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Het bedrijf krijgt een loonsanctie van 52 weken. Volgens het UWV is er geen sprake geweest van een adequaat re-integratietraject 2e spoor. Er is maar twee keer een werkaanbod gedaan, waarvan één keer niet duidelijk was of deze werkzaamheden passend waren. Het UWV twijfelt aan de aanpak van het re-integratiebureau en houdt Jansen & Jansen hiervoor verantwoordelijk.

Verder blijft het onduidelijk of de werknemer wel voldoende meewerkte aan zijn re-integratie. In elk geval twijfelt het UWV aan de aanpak van het re-integratiebedrijf. Het UWV houdt Jansen & Jansen hiervoor verantwoordelijk.

En nu? Wat is de oplossing

Wat kan de werkgever doen? Het UWV geeft aan dat Jansen & Jansen zijn tekortkoming kan herstellen door ervoor te zorgen dat Kees alsnog passend werk vindt of door een nieuw re-integratietraject op te starten en dat succesvol af te ronden.

De schade voor de werkgever…

De werkgever lijdt grote schade. Jansen & Jansen moet de werknemer maximaal € 25.000,- aan loonkosten betalen. Daarnaast moet het bedrijf een nieuw re-integratietraject ter waarde van € 4.000,- inkopen. De werkgever van Kees kiest ervoor om deze keer een re-integratiebedrijf in te schakelen via Assist Verzuim.

…met succes gehalveerd

Tijdens dit traject hebben we het UWV gevraagd om de loonsanctie te bekorten. Met succes! Hoe dat kan? Een re-integratietraject dat via ons is ingezet, voldoet aan de voorwaarden van het UWV. Bovendien zien we er zelf op toe dat de afspraken die door het re-integratiebureau met de werkgever gemaakt zijn, nagekomen worden.

De sanctie wordt beëindigd. De schadelast van de werkgever is gehalveerd.

In dit blog zijn de namen gefingeerd.

Heeft u ook een lastige verzuimcasus? Voorkom een loonsactie en win op tijd goed advies in!

Met dank aan…

Arno Schoonderbeek

Arbodeskundige
06 18 84 92 85 a.schoonderbeek@assistverzuim.nl

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af