24 april 2023

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Ongewenste omgangsvormen kunnen hierbij een probleem vormen en het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan de melder ondersteunen en de schade zoveel mogelijk beperken.

Ongewenste omgangsvormen Wet- en regelgeving Vertouwenspersoon
Anneke
Geschreven door Anneke Koning

Wat verstaan we onder ongewenste omgangsvormen?

Als werkgever is het van belang om een meldregeling te hebben voor situaties waarin de integriteit mogelijk is geschonden. Dit betekent dat uw werknemers een veilige manier moeten hebben om dit te melden en dat er passende maatregelen moeten worden genomen om de kwestie te onderzoeken en aan te pakken. De Wet huis voor klokkenluiders heeft betrekking op dit soort meldingen van misstanden. Hieronder vallen:

 • Machtsmisbruik
 • Corruptie
 • Nalatigheid
 • Fraude, diefstal en verduistering
 • Dubieuze giften of beloften
 • Onverenigbare functies en verbindingen
 • Misbruik en manipulatie van informatie
 • Verspilling en wanprestatie
 • Misdragingen in privétijd

Is een vertrouwenspersoon verplicht volgens de wet?

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een vertrouwenspersoon aan te stellen, is het wel aan te raden volgens de Arbowet. Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers geldt dat zij verplicht zijn om een interne meldregeling te hebben voor schending van integriteit. Ook hierbij kan een vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. Zorg er dus voor dat uw beleid up-to-date is en dat uw werknemers weten waar ze terecht kunnen bij gevoelens van onveiligheid of bij schending van integriteit.

De Wet Bescherming Klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden en biedt extra bescherming aan werknemers die misstanden melden en daarna benadeeld worden door hun werkgever. Vanaf februari 2023 moet de werkgever bewijzen dat er geen sprake is van benadeling, in plaats van dat de werknemer moet bewijzen dat er wel sprake is van benadeling. Dit zorgt ervoor dat werknemers beter beschermd zijn wanneer zij een misstand melden.

Voorstel voor verandering Arbeidsomstandighedenwet

Op 8 maart 2023 heeft Lid Maatoug een wetsvoorstel ingediend om de Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot vertrouwenspersoon op de werkvloer te veranderen. Het voorstel gaat over vertrouwenspersonen op de werkvloer en omvat de volgende punten:

 • Iedere werknemer moet volgens het voorstel toegang krijgen tot een vertrouwenspersoon.
 • Het voorstel wil de positie van vertrouwenspersonen in de organisatie versterken.
 • Door dit voorstel moet ongewenst gedrag op de werkvloer worden teruggedrongen en moet er een veilige werkomgeving worden gecreëerd voor alle werknemers.

Als werkgever kunt u een externe vertrouwenspersoon inzetten

Hoe? Door deze persoon in te huren via een extern bureau of door gebruik te maken van een vertrouwenspersoon die al verbonden is aan uw arbodienst. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met uw vaste Casemanager of vraag vrijblijvend een offerte aan via interventies@assistverzuim.nl.

Judge

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af