23 februari 2022

Hoe voorkom je uitval door zwangerschapsgerelateerde klachten?

Verzuim voorkomen Zwangerschapsverlof Zwangerschaps gerelateerde klachten
Geke Vos
Geschreven door Geke Vos

Mijn naam is Geke Vos en ik ben werkzaam als Casemanager bij Assist Verzuim. Assist Verzuim is het afgelopen jaar overspoeld door zwangerschappen. Nu waren we dat vanuit onze dienstverlening wel gewend; gemiddeld is 3% van de werknemers die we begeleiden zwanger. Maar zoveel zwangerschappen onder collega’s is voor ons wel bijzonder. En nu ik zelf ook zwanger ben, vind ik dit een mooie gelegenheid om mijn ervaring met jullie te delen.

Vanuit werkgevers krijg ik steeds vaker signalen dat zij het lastig vinden dat werknemers met zwangerschapsverlof gaan. Dit met name vanwege de COVID-19 pandemie en de hoge werkdruk. De pandemie heeft impact op de geestelijke- en fysieke gezondheid van de werknemers waardoor zij soms langer verzuimen dan wordt verwacht. Ook zijn er diverse uitgangspunten waar een werkgever rekening mee moet houden wanneer een werkneemster zwanger is en blootgesteld kan worden aan COVID-19-positief geteste of voor COVID-19 verdachte personen. In deze geef ik een aantal tips om verzuim bij zwangere werknemers te voorkomen.

 Tips om risico op vroegtijdig uitval door zwangerschap te verkleinen.

Als werkgever kun je bijdragen aan het inzetbaar houden van je werknemer tijdens haar zwangerschap. Hieronder een aantal tips:

  • Ik raad werkgevers aan om structureel evaluatiemomenten met de werknemer in te plannen. Zo zorg je ervoor dat er wederzijds vertrouwen is en worden zaken rondom verzuim eerder bespreekbaar gemaakt.
  • Doet jouw werknemer fysiek zwaar werk? Zorg er tijdig voor dat er aangepast werk gevonden wordt. Ook is het belangrijk dat jouw werknemer tussentijds vaker pauzeert. Tijdens een zwangerschap en tot 6 maanden na de bevalling heeft de medewerker recht op aangepaste werktijden en meer pauzes. Jij als werkgever kan dit faciliteren en dit bij sommige werknemers ook zeker aanmoedigen.
  • Geeft de zwangere werknemer signalen af dat de werkdruk (te) hoog is, zorg dan dat dit tijdig besproken wordt. Stress is niet goed en helemaal niet tijdens een zwangerschap. Stress leidt vaak tot vroegtijdig uitval. Een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts of Bedrijfsarts kunnen interventies inzetten om stress op de werkvloer te voorkomen. Neem hiervoor contact op met je vaste Casemanager, hij/zij kan je verder helpen.
  • Je dient als werkgever een up to date risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebben. In een RI&E kun je zaken rondom zwangerschap en werkstress voor werknemers vastleggen. Werknemers zijn hierdoor goed op de hoogte van de risico’s die er zijn en de als laatste bijkomstigheid is de RI&E verplicht om te hebben als werkgever.
  • De zwangere werknemer heeft recht op extra pauzes. Ga hierover in gesprek en bekijk hoe dit het best in te zetten is. Wettelijk gezien heeft een werknemer recht op maximaal 1/8e deel de dagelijkse werktijd.

 

Wanneer je bovenstaande onderwerpen goed op orde hebt, heb je als werkgever een stapje voor op eventuele ziekteverzuim. Daarnaast draagt je bij aan goed werkgeverschap!

Waar kan een zwangere werknemer zelf rekening mee houden?

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de werkgever. Zwangere werknemers hebben zelf ook opties om tot aan het zwangerschapsverlof werkzaam te blijven en het risico op uitval door zwangerschap te verkleinen. Je kunt je werknemer hierin stimuleren, en uiteraard kunnen wij daar als Arbodienst bij helpen.

  • De medewerker maakt eerst de klachten kenbaar. Dit kan zij zowel doen bij de leidinggevende als bij Assist verzuim. Assist verzuim zal dan een preventief dossier openen, waardoor er afspraken kunnen worden ingepland bij de Bedrijfsarts of Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. Zo wordt er vanuit verschillende expertises meegedacht om uitval te voorkomen.
  • Voor de werknemer is het belangrijk dat deze tijdig nadenkt of de werkzaamheden nog passend zijn tijdens de zwangerschap. Een Arbeidsdeskundige en de Bedrijfsarts kunnen tips meegeven om het werk en de werkplek aan te passen.
  • Maak als werkgever duidelijk dat werk en privé in balans moeten zijn. Uit onderzoek blijkt dat werk goed is voor je gezondheid, ook tijdens je zwangerschap.

 

Kortom zorg dat er een vast evaluatie moment is met jou zwangere werknemer en dat de communicatie open en helder is. Licht de werknemer ook in wat zij zelf kan doen om verzuim door zwangerschap te voorkomen. Mochten er nog vragen zijn? Neem contact op met jouw vaste Casemanager of met mij op!

Geke Vos

Casemanager
030 237 28 19 g.vos@assistverzuim.nl

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over onze trainingen en workshops
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af