24 september 2020

Het nut van een duurzaam flexibele organisatie

Duurzame inzetbaarheid Flexibiliteit
janneke
Geschreven door Janneke de Wilde

Flexibel zijn. Je gemakkelijk aanpassen en snel schakelen. Dat hebben we zeker geleerd de afgelopen periode. Om door de corona-crisis te komen is flexibiliteit en veerkracht nodig. In de samenleving als geheel, in de economie en in organisaties. We moeten naar het ‘nieuwe normaal’, zonder dat duidelijk is hoe dat er uit ziet.

Als iets de afgelopen maanden duidelijk is geworden, is dat het belang van een wendbare, flexibele organisatie. Snel kunnen schakelen in de inzet van personeel, het planningsproces maar vooral ook een flexibele inzet van uw medewerkers is essentieel geworden. Een duurzaam flexibele organisatie heeft met het oog op de toekomst daarom de wind in de zeilen. Maar hoe realiseert u dat?

Flexibele medewerkers

Flexibiliteit is een competentie (of een eigenschap) die werkgevers in werknemers als heel positief waarderen. Het UWV heeft ooit onderzocht wat voor werkgevers de doorslaggevende aspecten zijn bij het aannemen van personeel. Flexibiliteit staat in de top 5. Ook voor het werken in teamverband is een flexibele houding essentieel. Hierdoor zullen er minder conflicten ontstaan en zal de samenwerking tussen teamleden vloeiender verlopen. Flexibele medewerkers vragen om een duidelijk werving en selectiebeleid. Daarnaast is het goed om in beloning, beoordeling en opleiding continu aandacht te hebben voor de flexibiliteit van uw medewerkers.

Flexibiliteit in uw organisatie

De ene organisatie is de andere niet, vooral niet als het gaat om flexibiliteit. Organisatieculturen kunnen enorm van elkaar verschillen. Over het algemeen halen organisaties met vaste werktijden, hoekige functieomschrijvingen en bureaucratische leiderschap minder voordeel uit een flexibele werknemer. Andersom zal een werknemer met een flexibele instelling, of een werknemer met behoefte aan flexibiliteit, weinig plezier beleven aan zo’n onderneming.

Houdt uw arbeidsvoorwaarden en/of organisatiecultuur en structuur eens onder de loep? En neem dan Corona eens als voorbeeld. Welk beleid droeg bij in deze crisis en welke regels bemoeilijkten het aanpassen? Een mooi voorbeeld is het thuiswerken. Organisaties die thuiswerkten al faciliteerden konden veel makkelijker en sneller gehoor geven aan de overheidsmaatregelen van zo veel mogelijk thuiswerken. Voor andere bedrijven betekenden deze maatregelen dat zij in korte tijd grote wijzigingen in ICT-structuren en beleid moesten realiseren.

De nieuwe generatie eist flexibel werken

Als werkgever moet u eraan geloven; de nieuwe generatie is opgegroeid in vrijheid. En daarbij hoort een nieuwe manier van communiceren, bijvoorbeeld via smartphone of laptop. Deze generatie wordt ook wel generatie C(onnected) genoemd. Zij vragen van hun werkgever dat deze inspeelt op flexibel werken.

Wat kunt u doen?

Flexibel werken houdt in dat u aanpassingen maakt om uw werknemer de mogelijkheid te bieden werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Deeltijdwerken
  De bekendste en meest ingeburgerde manier van flexibel werken is het deeltijd werken. Werkt een werknemer minder dan de standaard fulltime week, dan is er sprake van deeltijdwerk. Deeltijd zorgt ervoor dat werk en privé op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarnaast kiezen mensen steeds meer voor ‘stapelbanen’. Meerdere deeltijddienstverbanden, dit zorgt voor afwisseling in functies en taken.
 2. Thuiswerken
  Een manier van flexibel werken die steeds meer ingezet wordt. Hierdoor kan er plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt worden. De ‘digital nomads’ doen steeds meer hun intrede. Prestatie wordt belangrijker dan aanwezigheid op kantoor. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de bedrijfsvoering dus moet er goed nagedacht worden over het beleid rondom thuiswerken. Ook over die prestaties moeten vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt. Daarnaast is het logisch dat een werkgever het thuiswerken faciliteert door technologie beschikbaar te stellen en werkprocessen te optimaliseren. Wilt u een thuiswerkbeleid opstellen? Ga het gesprek aan met uw (jonge) werknemers en vraag wat zij hierin nodig hebben en prettig vinden.
 3. Aanpassing werktijden
  Bent u gewend dat uw werknemers hun werkzaamheden op kantoor verrichten van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 – 17:00 uur? Dan draagt dat ook minder bij aan de flexibiliteit. U kunt overwegen om flexibele werktijden in te voeren. Zo heeft een moeder tijd om haar kinderen naar school te brengen en is ze sneller bereid om ’s avond nog even een spoedklusje op te pakken. Dit geeft mogelijkheden om een betere balans tussen werk en privé te vinden. Maar dus ook om de slagkracht van de organisatie te vergroten. Door bijvoorbeeld mee te doen aan de 24-uurseconomie en klantgerichter te werk te gaan, kunt u er als werkgever voor kiezen de mogelijkheid te bieden dat de medewerker tussen 7:00 en 10:00 uur mag beginnen en tussen 14.30 en 19:00 uur de werkdag eindigt.
 4. Zelfroostering
  Ook kunt u uw werknemers zelf laten bepalen wie wanneer welke dienst draait, uiteraard binnen de door de werkgever aangegeven bezettingsnorm. Geef de verantwoordelijkheid van aanwezig zijn of zorgen voor voldoende bezetting terug aan de werknemers. Dit zorgt voor meer ervaren autonomie en maakt dat er voor werknemers meer regelmogelijkheden zijn. Zelfroostering is een goed alternatief als thuiswerken geen mogelijkheid is. Dit is iets wat in kleinere setting goed getest kan worden om ervaring op te doen en te optimaliseren en zorgt voor draagvlak bij management en medewerkers.

Workshop RI&E met aandacht voor flexibiliteit in uw organisatie

Wilt u meer informatie over flexibel werken? Of wilt u weten welke regels van toepassing zijn op medewerkers die plaatsonafhankelijk werken? Of wat u hierover mee moet nemen in de RI&E? Volg dan onze online workshop RI&E, corona en meer. Hierin laat onze ergonoom zien hoe u flexibel kunt zijn in de vijf W’s; werkwijze, werkdruk, werktaken, werktijden en het inrichten van een (thuis)werkplek. En onze arbeidshygiëniste gaat in op de basisprincipes van een goede RI&E. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Wilt u hulp bij het toepassen van flexibel werken?

We hebben u in dit blog een aantal tips aan de hand gedaan om als bedrijf flexibeler te worden. Uiteraard kunt u hierin veel verder gaan dan alleen bovenstaande tips. Onze A&O psychologen zijn gespecialiseerd in het verhogen van flexibiliteit in teams, medewerkers en organisaties en adviseren u graag. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste casemanager. Of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact op met u.  Direct
  regelen

  Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

  Meer over onze trainingen en workshops