24 mei 2018

Heeft u alles geregeld voor de nieuwe Arbowet?

Arbowet

Op 1 juli 2018 moet u voldoen aan de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan. Vorig jaar hebben we u regelmatig geïnformeerd over de nieuwe verplichtingen uit deze wet. Ook heeft u toen van ons een nieuw contract gekregen. Deze voldoet aan de nieuwe wet. In dit nieuwsbericht vindt u nogmaals de belangrijkste wijzigingen. Voldoet uw bedrijf hieraan?

Wat is er veranderd?

De bestaande wettelijke taken zoals bijvoorbeeld ziekteverzuimbegeleiding worden uitgebreid met 6 nieuwe verplichtingen:

  • Een regeling voor de toegang tot de bedrijfsarts.
  • De mogelijkheid tot overleg tussen de bedrijfsarts, de ondernemersraad of personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker.
  • De mogelijkheid tot het bezoeken van elke werkplek door de bedrijfsarts.
  • Het recht van een werknemer op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
  • Een verplichte klachtenprocedure van arbodienst en bedrijfsarts.
  • De mogelijkheid tot het melden van beroepsziekten en het geven van preventieadvies door de bedrijfsarts.
  • Uitbreiding wettelijke taken van de preventiemedewerker.

Deze nieuwe verplichtingen staan uitgebreid beschreven in onze leaflet Wijzigingen Arbowet 2017.

Wat moet u regelen?

Bepaalde nieuwe verplichtingen moeten worden opgenomen in het contract tussen u en de arbodienstverlener. Het is belangrijk om het contract met uw arbodienst hierop te controleren. Fijn om te weten: Heeft u een contract met Assist Verzuim?  Dan voldoet uw contract aan de nieuwe Arbowet.

Andere zaken zult u moeten faciliteren of betalen. Denk hierbij aan de taken van de preventiemedewerker, de second opinion of het overleg tussen bedrijfsarts en andere organen.

Tips, advies en vragen

In onze leaflet Wijzigingen Arbowet 2017 vindt u de wijzigingen uitgebreid toegelicht. Ook vindt u hier onze tips om te voldoen aan de Arbowet 2017. Wist u dat Assist Verzuim regelmatig trainingen en workshops organiseert die u helpen om de zaken uit de Arbowet 2017 goed te regelen?

Op 14 juni organiseren wij een workshop Risico Inventarisatie & Evaluatie. Een belangrijk instrument voor het uitvoeren van de wettelijke taken van preventiemedewerker. Ook organiseren wij 2 keer per jaar een training preventiemedewerker.

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om contact op te nemen met uw inzetbaarheidsadvisieur als u vragen heeft of advies wilt inwinnen.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid