Blog over de hashtag #MeToo, seksuele intimidatie op de werkvloer, onze ervaringen en natuurlijk onze adviezen.

Een collega die zegt dat je er sexy uit ziet vandaag. Een leidinggevende die net iets te dicht bij je komt zitten als hij met je meekijkt op de computer. Een hand op je bil terwijl jij dit niet wilt. Ook in jouw bedrijf gebeurt dit.

Hij bedoelt het vast niet zo

Sara belt Assist Verzuim, ze wil me graag iets in vertrouwen vertellen: “Ik vind het lastig om te vertellen maar mijn leidinggevende maakt al lange tijd veelvuldig seksueel getinte opmerkingen. Het is onder het mom van een grapje, maar ik voel me ontzettend ongemakkelijk en geïntimideerd.” Het is goed dat je dit aan iemand vertelt zeg ik en vraag of ze het al met iemand binnen de organisatie heeft besproken. Het antwoord wat Sara geeft is er een die vaak voorbij komt. Collega’s  zeggen dat hij het vast niet zo bedoelt…

Seksuele intimidatie op het werk

Het verhaal van Sara staat niet op zichzelf. Volgens ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt 1 op de 10 medewerkers te maken met seksuele intimidatie. Dit zijn alleen nog maar de cijfers op basis van de meldingen die gedaan zijn. Het echte aantal ligt mogelijk nog hoger.

Intentie

He lekker ding, heb je vanavond na werktijd al wat te doen? Een knipoog wanneer niemand het ziet, een arm om je schouder. Intimidatie kan verbaal, non-verbaal of  fysiek voorkomen. Een onschuldig bedoelde opmerking kan een grote impact hebben. Het gaat niet om de intentie van de dader, maar om het gevoel dat de ontvanger heeft bij de opmerking. Hoe onschuldig de opmerking ook bedoelt is, voor de ontvanger kunnen de gevolgen groot zijn.

Wat kun je doen als werkgever?

Seksuele intimidatie valt binnen de Arbowet onder Psychosociale belasting. Dit betekent dat je als werkgever op grond van deze wet verplicht bent om een beleid op te stellen dat gericht is op het voorkomen en beperken van seksuele intimidatie.

  • Laat medewerkers weten dat seksuele intimidatie niet geaccepteerd wordt.
  • Stel een beleid op. Hierin moeten ook duidelijke sancties bij overtreding vermeldt worden.
  • Stel een vertrouwenspersoon aan.

Vertrouwenspersoon

Medewerkers die zich seksueel geïntimideerd voelen, ervaren de werkomgeving als onveilig. Het vertrouwen in andere mensen neemt af. Sara verzamelde al haar moed om mij en haar leidinggevende te informeren. Bij haar leidinggevende werd ze niet serieus genomen. Hierdoor werd de situatie nog onveiliger.

Stel een vertrouwenspersoon aan. Het is belangrijk dat deze vertrouwenspersoon onafhankelijk is.  Als inzetbaarheidsadviseur adviseer ik werkgevers steeds meer om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Hoe sneller seksuele intimidatie aan het licht komt, hoe kleiner de kans dat de situatie tot langdurig verzuim zal leiden.

Meer weten of verder praten?

Ik snap dat seksuele intimidatie een gevoelig onderwerp kan zijn. Heb je behoefte om verder te praten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met me op. En werkgever, wees u ervan bewust dat er manieren zijn om seksuele intimidatie te voorkomen of te beperken. Ik help jullie graag met mijn tips en adviezen of een luisterend oor.