13 december 2018

Goed nieuws voor mensen van 63, 62 en 61 jaar en jonger

Nathalie website
Geschreven door Nathalie Viskaal

De AOW-leeftijd stijgt voorlopig tot 2022. Dit betekent dat de AOW-leeftijd in 2022, 2023 en 2024 niet omhoog gaat. Dus als u nu 63,62 of 61 jaar bent, dan heeft u recht op AOW vanaf 67 jaar en drie maanden.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit vast op basis van de jaarlijkse levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd. Op dit moment is de AOW-leeftijd 66 jaar, volgend jaar wordt dat 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW langzamerhand omhoog tot 67 jaar en 3 maanden.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 automatisch aangepast aan de levensverwachting. Eventuele verhoging wordt vijf jaar van tevoren aangekondigd. Zo hebben mensen de tijd om onder meer extra te sparen voor hun (aanvullend) pensioen. U kunt ieder jaar in januari checken of de AOW-leeftijd voor u is veranderd. Ga hiervoor naar de website van de SVB. De levensverwachting stijgt waarschijnlijk lichtelijk in 2024, maar niet zo hard dat de leeftijd moet worden aangepast.

Hoe bereid u zich voor op langer doorwerken?

Het staat als een paal boven water dat we ouder worden en dus langer door moeten werken. De AOW-leeftijd van iemand van 30 jaar wordt geschat op 71 jaar. Hoe bereid u zich hierop voor?

Langer doorwerken betekent goed voor uzelf zorgen. Vitaal blijven, fit blijven, duurzaam inzetbaar blijven. Zowel werknemer als werkgever hebben hier belang bij en spelen hierin een rol. Welke rol? Daar vertellen we u graag meer over. Dus bel ons gerust voor advies over duurzame inzetbaarheid en gezond, langer doorwerken.

Als uw AOW in zicht komt

Het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd heeft veel (financiële) gevolgen. Het is belangrijk om deze gevolgen goed in beeld te hebben. Onze arbodeskundigen helpen u hier graag bij. Ze geven advies aan zowel werkgever als werknemer.

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid