28 augustus 2019

Geen RI&E? Dan riskeert u deze boetes

We houden niet van negatieve communicatie en we willen u al helemaal niet bang maken. Wel wijzen we u graag op de risico’s die u loopt. We zetten ons in voor een werkomgeving waarbij elke medewerker net zo gezond naar huis gaat als dat ze gekomen is. En we hopen dat u met ons mee doet! Want als dat het geval is, dan bent u zich bewust van de risico’s, handelt u ernaar en riskeert u geen boete. Dus wij zijn blij met de aanpassing van de Arbo-boetes die vanaf 23 juli 2019 gelden.

Waarom worden er boetes uitgedeeld?

De Inspectie SZW deelt boetes uit om werkgevers bewust te maken van hun zorgplicht. Alle werkgevers moeten zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden voor hun medewerkers. Doen zij dit niet, dan heeft dat consequenties. De werkomstandigheden worden in kaart gebracht en getoetst in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak (Pva) beschrijft de maatregelen die u gaat nemen om de risico’s op te lossen. Heeft u geen RI&E of wordt het PvA niet nageleefd dan krijgt u direct een boete. Daarnaast zijn er boetes bij (zware) bedrijfsongevallen.

Hoe hoog zijn de boetes?

In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving staat de hoogte van de boetes. Hiervoor zijn 7 normbedragen geformuleerd die variëren van 340 euro tot 50.000 euro.
Afhankelijk van de grote van het bedrijf en de ernst van het letsel wordt de hoogte van de daadwerkelijke boete bepaald. De hoogste boete geldt wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet direct meldt en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten.
Als u de verplichtingen uit de RI&E onvoldoende naleeft, krijgt u een boete van 4.500 euro. Als er geen geldige RI&E of Plan van Aanpak is, begaat u een overtreding met een boete die oploopt naar 3.000 euro.
Daarnaast heeft de inspectie de mogelijkheid om boetes te verhogen als er iemand overlijdt door een bedrijfsongeval, als het ongeval leidt tot blijvend letsel of ziekenhuisopname, als de overtreding is aangemerkt als zware overtreding of als meer dan 50 medewerkers zijn blootgesteld. Bij werkgevers die de regels blijven overtreden, worden de boetes verdubbeld.

Hoe voorkom je deze boetes?

Deze boetes zijn makkelijk te voorkomen. Zorg voor een actuele RI&E, laat deze toetsen en maak een plan van aanpak. En ga die ook uitvoeren. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen. Wij hebben deskundigen die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren en toetsen van de RI&E. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Meer informatie over het opstellen van een RI&E is ook te vinden op de website van het steunpunt RI&E.

Zet de RI&E op uw agenda

Wij vinden het belangrijk dat de RI&E niet alleen een “papieren tijger” is. Wij willen er alles aan doen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Want iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Dat vindt u toch ook?
Daarom zetten wij de RI&E op de agenda en besteden we hier de komende tijd extra veel aandacht aan. Om u te laten zien wat uw verantwoordelijkheden zijn (want die gaan ver), om u van praktische tips en praktijkvoorbeelden te voorzien. Maar ook om u en uw medewerkers bewust te maken van de risico’s en uiteraard om boetes maar vooral bedrijfsongevallen te voorkomen. Zet u de RI&E ook op uw agenda?

Wij helpen u graag!

Wilt u direct aan de slag met uw RI&E? Daar zijn we blij mee. We helpen u natuurlijk graag! Neem contact op met uw vaste inzetbaarheidsadviseur of bel gerust naar 0548 533 508. Voor meer informatie, vrijblijvende offertes en advies. Wilt u eerst rustig verder lezen? Meer informatie over de RI&E vindt u ook op onze website.
Ook organiseren wij op 31 oktober a.s. een workshop op het gebied van RI&E en preventiemedewerker. Gedurende de dag kunt u vier workshops bijwonen. Aanmelden kan via onze website.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid