17 december 2019

Snel bijgepraat over de Wet Arbeidsmarkt in Balans – 6 belangrijkste wijzigingen in de WAB.

Wetgeving WAB Wet Arbeid in Balans Wet- en regelgeving
Rianne2
Geschreven door Rianne Smit

Als werkgever zult u het vast herkennen; continu veranderende regels en wetten.  Vaak ontbreekt het aan tijd om u goed in deze materie te verdiepen. Terwijl de gevolgen groot kunnen zijn wanneer deze regels niet nageleefd worden. Vanaf 1 januari 2020 zal de Wet Arbeid in Balans in werking treden, afgekort de WAB. Wij maken het u gemakkelijk en delen de 6 belangrijkste wijzigingen.

(1) Met een vast contract betaal je relatief een lage WW-premie

Door de invoering van de WAB wordt het werkgevers aantrekkelijker gemaakt om werknemers een vast contract aan te bieden. Vanaf 2020 zijn de WW-premies die werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract relatief lager dan werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie komt vanaf dit moment te vervallen.

(2) Nieuwe ontslagmogelijkheid door de cumulatiegrond

Vanwege de WAB wordt ontslag mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

(3) Minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na 12 maanden voor oproepwerknemers

Werkgevers moeten oproepkrachten ten minste vier dagen van tevoren oproepen voor arbeid. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen annuleert, heeft de oproepmedewerker recht op loon over de uren waarop hij opgeroepen was. Na 12 maanden moeten werkgevers een vaste arbeidsomvang bieden aan oproepkrachten.

(4) Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag

De werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding bij ontslag. Tevens verandert de berekening van de transitievergoeding.

(5) 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar dankzij de ketenregeling

Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan (voorheen 2 jaar). Het volgende contract wordt dan automatisch een vast contract. Ook kan de tijd tussen contracten bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

(6) Gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor de Payrollwerknemer

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract ontvangen, krijgen minimaal dezelfde rechtspositie en gelijke arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de bovenstaande regels die vanaf 1 januari 2020 in werking treden? Neem dan gerust contact op met uw vaste inzetbaarheidsadviseur of onze Arbodeskundigen Nathalie Viskaal en Arno Schoonderbeek.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid