22 september 2023

Een effectieve aanpak van verzuim door vroeg contact

Aanpak van Verzuim Kortdurig verzuim casemanager
Foto Claudia
Geschreven door Claudia Weerink

Sophie meldt zich op maandagochtend ziek bij haar werkgever. Ze geeft daarbij door dat ze met griepklachten is uitgevallen. De werkgever voert haar ziekmelding in, in het Assist Verzuim Systeem. De volgende dag bel ik Sophie. We bespreken haar ziekmelding. Het valt me op dat ze al voor de derde keer is uitgevallen in twee maanden tijd. Ik vraag haar of ze zich hier bewust van is. Sophie voelt de ruimte om haar volledige verhaal te doen. Tijdens dit gesprek wordt mij duidelijk dat er wel wat meer aan de hand is dan alleen griepklachten. We plannen op korte termijn een afspraak bij de bedrijfsarts. Hierdoor kan er snel een passend re-integratieadvies worden gegeven. Ik houd de vinger aan de pols. Met 6 weken is Sophie weer volledig hersteld!

Meeste winst te behalen bij kortdurend verzuim

De verzuimduur is in 64,1% van de gevallen 9 werkdagen. Slechts in 1 op de 10 gevallen is de verzuimduur langer dan 20 werkdagen (bron: CBS). Dit is één van de redenen dat Assist Verzuim het advies geeft aan werknemers om een casemanager in te zetten in de eerste week van de ziekmelding. Juist voor de aanpak van het kortdurend verzuim kunnen verschillende maatregelen worden getroffen. Hierin kan Assist Verzuim een belangrijk rol spelen. Door bijvoorbeeld het onderhouden van contact met de medewerker, is het goed mogelijk dat in een persoonlijk gesprek een verzuimoorzaak achterhaald kan worden, die wellicht met kleine aanpassingen opgelost kan worden. Hierdoor kan de duur van het verzuim regelmatig verkort worden.

Het voordeel van werken onder taakdelegatie

De casemanagers van Assist Verzuim werken onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Een casemanager mag daarom uitvragen met welke reden iemand zich ziek meldt. Vanuit hier kan bijvoorbeeld geadviseerd worden dat de werknemer wellicht verlof dient aan te vragen. Bijvoorbeeld wanneer er een ziekmelding is terwijl er geen sprake is van ziekte. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het geen oppas hebben voor je zieke kind.

Ook bij een arbeidsconflict kunnen werknemers zich ziekmelden. Een casemanager kan dan snel schakelen met de bedrijfsarts om te bepalen of er sprake is van ziekte of alleen een conflict. Vanuit daar kan dan de gepaste interventie worden ingezet, zoals de inzet van mediation.

Een paar van de vele situaties waarin een snelle aanpak bij verzuim voordeel oplevert.

Terugdringen van verzuim

Kortom, door een snelle inzet van een casemanager van Assist Verzuim wordt uitgebreider in kaart gebracht wat de reden is van de ziekmelding. Hierdoor kan, sneller worden geschakeld met een bedrijfsarts of kunnen gepaste interventies sneller worden ingezet. Dit is effectief voor het terugdringen van verzuim.

Wilt u meer weten over onze aanpak van verzuim? Neem dan gerust contact met onze Accountmanager Walter Weghorst (w.weghorst@assistverzuim.nl). Hij kan u meer vertellen en direct een passend voorstel voor arbodienstverlening doen.

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af