25 juni 2020

Een beroepsziekte, onderschat het gevaar niet!

Beroepsziekten
Rosita
Geschreven door Rosita Spekschate

Martin staat op een steiger een huis te schilderen. Plotseling raakt hij onwel gelukkig is zijn collega in de buurt en tuimelt hij niet van de steiger af. Toch wordt de ambulance gebeld en Martin wordt meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Na vele onderzoeken wordt vastgesteld dat Martin OPS heeft opgelopen, dit wordt ook wel de schildersziekte genoemd. Regelmatig lopen mensen in Nederland een beroepsziekte op. Ik wil u daarom op de hoogte stellen van de gevaren van beroepsziekten.

Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die een werknemer oploopt als gevolg van een belasting die in overwegende mate in zijn arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Er kan bijvoorbeeld van een beroepsziekte worden gesproken wanneer iemand lange tijd met bepaalde middelen of stoffen heeft gewerkt en hierdoor een ziekte of een aandoening heeft ontwikkeld.

Welke beroepsziekten zijn er?

Klassieke voorbeelden van beroepsziekten zijn asbestose bij werknemers uit de asbestindustrie, vormen van kanker in de chemische industrie en OPS door het werken met vluchtige organische stoffen. Maar bij beroepsziekten moet u ook denken aan besmettelijke ziektes zoals Hepatitis of HIV bij medewerkers in de gezondheidszorg na een prikaccident. Ook psychische klachten of problemen met spieren en gewrichten vallen onder beroepsziekten. Deze laatste drie aandoeningen worden dan ook het vaakst gemeld bij het Nederlands Centrum voor beroepsziekten (NCvB).

En wat zijn de gevolgen?

Een beroepsziekte heeft grote invloed op het welzijn van de werknemer. Hierdoor kan gezondheidsschade worden oplopen. Naast gezondheidsschade die de werknemer oploopt kan het ook zorgen voor extra kosten. Denk hierbij aan productiviteitsverlies of noodzakelijke werkplek aanpassingen. In het ergste geval raakt een werknemer arbeidsongeschikt. Een beroepsziekte kan voor financiële schade zorgen voor zowel de werknemer als de werkgever. Daarnaast kan het leiden tot behoorlijke schadeclaims. In beginsel is de werkgever namelijk aansprakelijk voor schade die op het werk is ontstaan.

Wie bepaalt of er sprake is van een beroepsziekte?

De afweging of er sprake is van een beroepsziekte wordt gemaakt door de bedrijfsarts. De arbodienst of de bedrijfsarts die een beroepsziekte constateert is wettelijk verplicht dit te melden bij het NCvB. Dit kan anoniem, dat wil zeggen zonder het noemen van de patiënt of de werkgever. Deze registratie van beroepsziekten in Nederland is gericht op preventie van Arborisico’s. Het niet melden van een beroepsziekte wordt door de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezien als een overtreding van de Arbowet. Een bedrijfsarts kan hier een sanctie voor opgelegd krijgen.

Wat kunt u doen om beroepsziekten zoveel mogelijk te voorkomen?

Het is voor u als werkgever belangrijk te weten of de arbeidsomstandigheden een risico kunnen vormen voor het ontstaan van beroepsziekten. U bent wettelijk verplicht de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is daarvoor het aangewezen instrument. Een RI&E geeft u inzicht in de risico’s binnen uw bedrijf en geeft aan waar verbeteringen nodig zijn. Hierbij wordt altijd ingezoomd op beroepsziekten. Wilt u meer weten over de RI&E? Lees dan mijn blog de belangrijkste vragen (en antwoorden) over de RI&E.

Daarnaast moet u een Plan van Aanpak opstellen waarin u aangeeft welke maatregelen er genomen worden om de risico’s te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen zowel het opstellen van de RI&E als het Plan van Aanpak voor uw verzorgen. Neem contact op met uw vaste casemanager.

Wilt u meer weten?

Ik wil u graag meegeven, dat het belangrijk is dat u op de hoogte bent van de beroepsziekten die binnen uw branche voorkomen. Zo kunt u preventief handelen, ziekte voorkomen en veel kosten besparen. Heeft u vragen over welke beroepsziekten vaak voorkomen in uw branche? Op de website van het NCvB kunt u hierover veel informatie vinden. Komt u er niet uit? Dan kunt u altijd contact opnemen met mij of uw vaste casemanager.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid