Psychisch verzuim vraagt om een gedegen en specialistische aanpak. Alleen op deze manier is duurzaam re-integreren mogelijk. Hierbij is een samenwerking en open communicatie tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en inzetbaarheidsadviseur erg belangrijk.

De keuze voor een interventie is afhankelijk van de verzuimsituatie, persoonlijke situatie en wensen van zowel werkgever en werknemer. Er zijn algemene interventies zoals een psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker of een VAR-2. En specialistische interventies zoals trauma-opvang (wettelijke verplichting voor de werkgever) en rouw- en verdrietbegeleiding. Op deze pagina vindt u de meest gebruikte interventies bij psychisch verzuim.

Psycholoog

Een psycholoog is via een verwijzing van de huisarts in te schakelen. Het voordeel van een psycholoog via de arbodienst is kortere wachttijden en psychologische hulp met een werkmodule. Hierbij gaat de psycholoog ook in op werk gerelateerde aspecten en wordt de werkgever na toestemming van de werknemer betrokken bij de het traject.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk geeft een werknemer ondersteuning bij de belemmeringen die worden ervaren in het werk. Deze interventie kan worden ingezet om verzuim te voorkomen of om de werknemer te helpen bij het re-integreren. De werknemer ervaart steun. Er is iemand die voor hem de schakel kan zijn tussen werkgever en management of collega’s. Nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De werknemer krijgt bij bedrijfsmaatschappelijk werk ook ondersteuning bij privé problemen. Ook kan de bedrijfsmaatschappelijk werker de juiste zorg of therapie inschakelen waar nodig.

Externe vertrouwenspersoon

Ervaart een werknemer problemen door ongewenste omgangsvormen dan kan een externe vertrouwenspersoon ingezet worden. U kunt denken aan pesten op de werkvloer, seksuele intimidatie, agressie of misschien zelfs geweld. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht (mits er geen sprake is van strafbare feiten). Een werknemer kan zijn of haar verhaal doen in een veilige omgeving en kan geholpen worden door de vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon staat los van het bedrijf en is daardoor onafhankelijk. Dit wordt door de werknemer vaak als prettig ervaren.

VAR-2

Het doel van de VAR-2 is om op een eenvoudige wijze inzicht te geven in de belangrijkste knelpunten die kunnen leiden tot arbeidsverzuim of die bestaand verzuim verlengen. Om helder te krijgen waar de knelpunten voor een medewerker aanwezig zijn of ontstaan, kan de VAR-2 vragenlijst ingezet worden. Deze vragenlijst verzamelt een grote hoeveelheid informatie op velerlei gebieden en wordt samengevat. Door de vragenlijst gaat werknemer over zichzelf nadenken. De Arbodeskundige zal uit de rapportage conclusies voor verbetering en aanpassing bespreken met de medewerker. Meer informatie over VAR-2 >

Coaching

In een coachingstraject kan een medewerker begeleid worden in het veranderen van patronen en gedrag in zijn leven om zo, met name voor zichzelf, positief te kunnen veranderen. Een positieve verandering heeft invloed op zijn of haar privéleven maar ook zeker op werk. Coaching is ook een erg effectief middel om verzuim te voorkomen.

Driegesprek

Verloopt de communicatie met uw medewerker stroef? Geeft het verzuim geen mogelijkheid tot een verhelderend gesprek? Spelen er zaken die niet uitgesproken worden maar wel stress en klachten veroorzaken? Middels een 3- gesprek kan een onafhankelijke derde namelijk onze Arbodeskundige ingezet worden. Als onafhankelijke gesprekspartner is hij of zij de katalysator in het gesprek. Voor werknemer en werkgever worden wet- en regelgeving toegelicht en wordt concreet besproken hoe de re-integratie ingezet moet worden. Meer informatie over het driegesprek >

Mediation

Is er sprake van psychische klachten door een arbeidsconflict? En zorgt dat conflict voor verzuim? Dan kan een mediator onderliggende factoren van het conflict uitlichten. Bij mediation wordt er van alle partijen verwacht dat zij willen werken aan een oplossing. Er wordt hierbij gedacht in mogelijkheden waar bij de mediator zorgt voor structuur en balans in de gesprekken. Let op: De bedrijfsarts is degene die bepaalt of er sprake is van ziekte.

Trauma-opvang

Wanneer een werknemer een traumatische ervaring heeft is het belangrijk om hierin snel adequate hulp te bieden. Door tijdige hulp kan een posttraumatische stressstoornis en langdurige uitval eerder voorkomen worden. Vervolgzorg voor het verwerken van de traumatische gebeurtenis is hierin ook essentieel. Let op: Het aanbieden van trauma-opvang is een wettelijke verplichting voor de werkgever.

Rouw- en verdrietbegeleiding

Bij een ingrijpend persoonlijk verlies kan er grote behoefte aan ondersteuning en begeleiding zijn. Inzet van bedriifsmaatschappelijk werk, een coach of een psycholoog zijn mogelijk. Er zijn interventiepartijen die gespecialiseerd zijn in Rouw- en verdrietbegeleiding. Dit kan zijn bij een verlies in privé-omgeving of op het werk.

Dianne Bossers

Medewerker bedrijfsbureau
0548 533 558

Interesse? Neem contact op!

Wilt u gebruik maken van deze interventies, of wilt u meer informatie over interventies bij (dreigend) psychisch verzuim ? Vraag dan uw vaste inzetbaarheidsadviseur om informatie of vraag een offerte aan.

Bent u nog geen klant en wilt u informatie over onze interventies? Neem dan rechtstreeks contact met me op.

Offerte aanvragen