29 juli 2021

De vakantiebestemming van mijn werknemer is oranje. Wat nu?

Vakantie en Ziekte Coronavirus
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Veel Nederlanders genieten dit jaar van een vakantie in eigen land. Toch zijn er ook een aantal die nu het weer kan graag naar het buitenland op vakantie gaan. Is de vakantiebestemming groen of geel gekleurd op de coronakaart? Dan hoeft dit geen gevolgen te hebben voor het werk. Maar wat als uw werknemer naar een vakantieland met code oranje vertrekt?

Wat betekent code oranje?

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert kleurcodes om aan te geven hoe veilig bepaalde landen of specifieke gebieden zijn om doorheen te reizen. Een oranje reisadvies betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar het gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen daar niet onder.

Wordt uw werknemer ziek in een geel gebied?

Dan geldt de procedure zoals deze normaal gehanteerd wordt bij ziekmelding tijdens verlof. Uw werknemer is met ziekteverlof en kan zijn of haar vakantiedagen terugvragen. In het personeelshandboek of de cao kunnen specifieke regels staan voor deze situatie. Sommige werkgevers eisen bijvoorbeeld een artsenbriefje ter bevestiging van de ziekmelding.

Wordt uw werknemer ziek in een oranje gebied?

Nu liggen de zaken wat anders. Wanneer uw werknemer in een oranje gebied besmet raakt met het coronavirus, kan gesteld worden dat hij dit risico welbewust heeft genomen. U kunt dan overwegen om het loon in te houden tijdens de ziekte en quarantaineperiode na terugkomst. Als de werknemer zich wegens een andere oorzaak ziek meldt, lijkt inhouden van het loon lastiger. Uw werknemer heeft namelijk recht op loon, tenzij de onmogelijkheid om te werken voor zijn/haar risico komt.

Wat als mijn werknemer in quarantaine moet?

Hoewel het geen plicht is, is het toch een dringend advies van het RIVM om na thuiskomst uit het oranje gebied 10 dagen lang thuis in quarantaine te blijven. Quarantaine kan ook het gevolg zijn van het contact met een besmet persoon of wanneer de werknemer klachten krijgt. Kan uw werknemer thuis werken? Dan is er niet zoveel aan de hand. Maar wat als thuiswerken geen optie is?

Mijn werknemer kan niet thuis werken

Hoewel de reisadviezen van het RIVM niet bindend zijn en uw werknemer dus niet verplicht kan worden om in quarantaine te gaan, is het wel verstandig om de werknemer in de periode na zijn/haar vakantie niet naar het werk te laten komen en een testuitslag af te wachten. Op een corona uitbraak op de werkvloer zit natuurlijk niemand te wachten.

Moet ik dan ook het loon doorbetalen?

Daar is geen definitief antwoord op te geven. Er is nog geen jurisprudentie over hoe de rechter een loonsanctie beoordeelt tijdens deze coronacrisis. In elk geval is duidelijk dat u als werkgever het loon moet doorbetalen als uw werknemer ten gevolge van ziekte of gebrek zijn eigen werk niet kan doen. Dat is de hoofdregel. In tegenstelling tot het UWV gaat de kantonrechter ervan uit dan het alleen in quarantaine moeten verblijven vanwege de overheidsmaatregelen nog geen sprake is van ziekte en/of gebrek (medisch arbeidsongeschiktheidscriterium).

Het wordt pas anders als uw werknemer moedwillig een risico neemt en er bijvoorbeeld tegen alle adviezen in toch voor kiest om naar een oranje gebied op vakantie te gaan. Hoogstwaarschijnlijk bent u geen loon verschuldigd als uw werknemer vóór vertrek al wist dat code oranje gold voor zijn/haar vakantiebestemming. U bent wel loon verschuldigd als de werknemer thuis kan werken en dit ook doet, of als het reisadvies tijdens de vakantie wijzigt naar code oranje (en daarvoor logischerwijs dus groen of geel was).

 

In elk geval, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar het risico ligt voornamelijk op het bordje van u als werkgever. Het is daarom verstandig om uw werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die er zijn als een werknemer op vakantie gaat naar gebieden die oranje of rood zijn. Ook is het goed om uw werknemers erop te attenderen wat een quarantaine betekent voor zowel werk als loon. Komt u er niet uit met de werknemer? Neem dan gerust contact met mij op. Ik adviseer u graag.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over onze trainingen en workshops
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af