30 april 2020

Corona spreekuren zorgen voor duidelijkheid

Coronavirus Spreekuren

We zijn ons aan het voorbereiden op arbodienstverlening in de 1,5 meter maatschappij. We merken dat veel van onze klanten hier ook mee bezig zijn en dat dit vragen oproept. Daarom hebben wij een handreiking geschreven met onze adviezen. U kunt deze hier downloaden. Ook merken we dat diverse groepen mensen zoeken naar houvast en zekerheid rondom corona. Daarom hebben wij de zogenoemde Corona spreekuren ingericht. In dit bericht vertellen we u graag wat de Corona spreekuren inhouden en wanneer u hiervan gebruik kunt maken.

Corona spreekuren voor mensen in vitaal beroep

Medewerkers in een vitaal beroep die directe zorg verlenen kunnen gebruik maken van de GGD testfaciliteit om te bepalen of ze al dan niet Corona hebben. Hiervoor is een triage en doorverwijzing van de Bedrijfsarts of Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts nodig. Om te bepalen welke medewerkers in aanmerking komen volgen wij de richtlijnen van de landelijke GGD en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Let op: lokale GGD’s hanteren een eigen beleid waardoor deze richtlijnen afwijken van de landelijke die wij hanteren. Op dit moment komen de volgende sectoren in aanmerking voor een triage en doorverwijzing naar de GGD testfaciliteit:

 • Huisartsenpraktijk
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
 • Wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp
 • Ambulancedienst
 • Verloskundigen en kraamzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Instellingen voor jeugdzorg
 • Abortusartsen
 • Tandartsen en mondzorg
 • Paramedische beroepen binnen instellingen
 • Zorgmedewerkers in zelfstandige behandelcentra

Deze lijst zal binnenkort uitgebreid worden met onder andere leerkrachten basisonderwijs en medewerker kinderopvangcentra.

Aanvulling GGD Apothekers

Apotheken vallen niet binnen deze sectoren en hoeven niet getest te worden. Apothekers, of apotheekmedewerkers, zijn wel zorgmedewerkers, maar ze kunnen de 1,5 meter afstand bewaren en/of plexiglas schermen plaatsen om zich te beschermen tegen besmetting.

De uitslag van de triage wordt besproken met werknemer. Als de werknemer getest moet worden krijgt hij/zij hiervan bericht van de lokale GGD. Voor deze triage spreekuren komt geen terugkoppeling naar de werkgever omdat dit medische informatie betreft. Werknemer mag met werkgever bespreken wat de uitslag van de triage is.

Corona spreekuren om te bepalen of iemand tot een risicogroep behoort

Bepaalde mensen lopen een verhoogd risico op een ernstig verloop van het Coronavirus. Het is voor deze mensen niet verstandig om terug te keren naar de werkvloer. De lijst met risico aandoeningen en de maatregelen rondom medewerkers binnen een risicogroep is te vinden in de handreiking.

Om te bepalen of iemand tot een risicogroep behoord kan deze medewerker opgeroepen worden voor het spreekuur bij de Bedrijfsarts of Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts.

Medewerker is zorgmedewerker en verleent directe zorg

De Bedrijfsarts beoordeeld deze medewerker in een telefonisch consult. Dit kan alleen de Bedrijfsarts doen omdat er voor zorgmedewerkers specifieke richtlijnen gelden met betrekking tot de inzetbaarheid. Er komt een terugkoppeling voor werkgever en werknemer waarin antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:

 1. Valt de medewerker onder de categorie kwetsbare medewerkers?
 2. Is het medisch verantwoord voor deze medewerker om zijn/haar normale werkzaamheden uit te voeren?
 3. Is het medisch verantwoord dat werknemer contact heeft met patiënten met een bewezen of vermoede COVID -19 besmetting?

Medewerker is geen zorgmedewerker of verleent geen directe zorg

Bedrijfsarts of Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts beoordeelt deze medewerker. Aan de hand van een telefonisch spreekuur wordt bepaald of medewerker tot een risicogroep behoord. Er komt een terugkoppeling voor werkgever en werknemer waarin antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:

 1. Valt medewerker onder de groep kwetsbare werknemers?
 2. Moet werknemer thuis blijven/ thuis werken?

Kosten Corona spreekuur

De kosten van het Corona spreekuur vallen niet binnen uw abonnement. Dit omdat dit spreekuur geen onderdeel is van verzuimbegeleiding. De kosten voor het spreekuur gaan op basis van uurtarief en duren gemiddeld 20 minuten.

De kosten voor het plannen van dit Corona spreekuur zijn afhankelijk van uw abonnement. Heeft u een Assist compleet of Assist module A+B+C+D abonnement dan zijn de kosten voor het plannen en uitnodigen van dit consult inbegrepen voor alle overige abonnementen zijn de kosten hiervoor € 25,50.

Gebruik maken van het Corona spreekuur?

Wilt u gebruik maken van het Corona spreekuur? Neem dan gerust contact op met uw vaste casemanager. Hij of zij kan u advies geven en het Corona spreekuur direct inplannen. Ook voor vragen over de handreiking kunt u terecht bij uw vaste casemanager.

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af