13 augustus 2018

Compensatie transitievergoeding bij ontslag arbeidsongeschikte werknemers.

arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Op 20 juli 2018 is de wet die de compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt gepubliceerd.

Vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht

Vanaf 1 april 2020 kunt u deze compensatie aanvragen voor dienstverbanden die vanaf 1 juli 2015 zijn beëindigd. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die u heeft ontslagen of waarvan het tijdelijke dienstverband niet is verlengd en aan wie u de wettelijke transitievergoeding heeft betaald.

Bewaar alvast bepaalde stukken

De regeling voor de aanvraagprocedure en de verstrekking van de vergoeding wordt nog bekend gemaakt . Het UWV zal een formulier ter beschikking stellen waaruit blijkt welke informatie zij nodig heeft voor het kunnen beoordelen van de aanvraag. We raden u aan om de volgende stukken alvast te bewaren:
– De arbeidsovereenkomst.
– Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.
– Stukken waaruit blijkt dat uw werknemer (104 weken) ziek is geweest.
– Het door u tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
– Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
– Bewijs van betaling van de totale transitievergoeding.

Voorwaarden compensatie

Wanneer de transitievergoeding volledig aan de werknemer is betaald kan een aanvraag worden ingediend. Verder dient de aanvraag niet later dan 6 maanden te worden gedaan. Te vroege of te late aanvragen worden niet in behandeling genomen

Compensatie van de transitievergoeding kan ook worden gevraagd voor “oude gevallen” die aan de werknemer zijn betaald voor 1 april 2020. De aanvraag van de compensatie moet in dat geval voor 1 oktober 2020 worden ingediend. Te late aanvragen worden niet in behandeling genomen

Beslistermijn UWV

Het UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken.  Voor “oude gevallen” dient het UWV binnen zes maanden te beslissen.

Begin daarom nu vast met het verzamelen van bewijzen en bewaar deze goed zodat u vanaf 1 april 2020 de compensatie kunt aanvragen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid