Op 10 oktober is het regeerakkoord gepubliceerd. Er is nog veel onduidelijk en de voorstellen moeten nog verder vorm krijgen. In dit bericht bespreken we de belangrijkste punten uit het akkoord. Zodat u alvast een beeld heeft van de wijzigingen die eraan komen.  Natuurlijk informeren we u opnieuw als er meer details bekend worden.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een van de belangrijkste wijzigingen van het regeerakkoord binnen onze branche is de aanpassing van de loondoorbetaling bij ziekte. Voor werkgevers tot 25 werknemers zal de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte beperkt worden tot 1 jaar. Na dit jaar zal het UWV dit overnemen. Let op: Het ontslagverbod tijdens ziekte blijft 2 jaar.
Het MKB wordt op deze manier gestimuleerd meer personeel in vaste dienst te nemen.

Aanpassingen in WIA

De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA wordt verkort van 10 naar 5 jaar. Hierna wordt een uniforme premie geheven. Waarschijnlijk zal de periode van financiële verantwoordelijkheid voor eigenrisicodragers hiermee ook worden beperkt.

Ook wordt er in het regeerakkoord gesproken over ‘het wegnemen van de onzekerheid over het risico op een loonsanctie’. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Verder vindt het kabinet dat de WIA meer activerend moet worden.

Wijzigingen in WW en ontslagrecht

Als de wijzigingen van het nieuwe kabinet doorgevoerd worden zal de Wet werk en zekerheid aangepast worden. Er zijn plannen om de redelijke gronden van ontslag te combineren. Nu moet er sprake zijn van tenminste 1 redelijke grond die bewezen is.  Het nieuwe plan is om de rechter ontslag te laten rechtvaardigen op basis van een combinatie van redelijke gronden.

De transitievergoeding gaat gelden voor alle dienstverbanden. Dus niet na twee jaar. Ook de hoogte van de transitievergoeding zal aangepast worden. Daarnaast wordt de proeftijd van bepaalde arbeidsovereenkomsten verlengd.

Het kabinet gaat ervoor zorgen dat payroll niet ingezet kan worden als middel voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Payroll moet in de basis een middels zijn om werkgevers te ontzorgen.

Het laatste punt die we in dit bericht willen aanstippen is de differentiatie in de WW-premie naar type contract. Het kabinet gaat voor een premiedifferentiatie in de WW die bijdraagt aan het aantrekkelijk maken van contracten voor onbepaalde tijd.