Ik wil meer weten over de

Bedrijfsarts

Uw bedrijfsarts, onze zorg

Wij beschikken over een groot netwerk van professionele bedrijfsartsen. Zodat we, wanneer nodig, eenvoudig de inzet van de bedrijfsarts kunnen regelen.

Rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een BIG-geregistreerde arts op het gebied van arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde en is de enige die mag beoordelen of en in welke mate iemand arbeidsongeschikt is. Zijn oordeel is leidend bij de verzuimbegeleiding en re-integratie. Dat is wettelijk vastgelegd in de Arbowet.

Een bedrijfsarts is geen behandelaar. Hij verricht geen medische handelingen. Hij zegt alleen wat iemand wel of niet kan in zijn of haar situatie en geeft (preventief) advies op individueel of organisatieniveau.

Download onze infographic voor meer informatie over de bedrijfsarts

 

Naast bedrijfsartsen werken we ook samen met artsen, Arboartsen en bedrijfsartsen in opleiding. Deze medisch professionals werken onder supervisie van de medisch adviseur. Hierdoor kan het zijn en is het wettelijk toegestaan dat uw werknemer een afspraak heeft met een van deze medisch professionals.

De Arboarts

De Arboarts is een BIG-geregistreerde arts zonder of met een andere specialisatie dan ‘arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’. De Arboarts mag onder supervisie van een bedrijfsarts hetzelfde werk doen als bedrijfsartsen.

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Ook de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) mag beoordelen of en in welke mate iemand arbeidsongeschikt is. De POB zal bepaalde consulten van de bedrijfsarts overnemen. Meer informatie over de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts vindt u hier.

U of uw werknemers kunnen de bedrijfsarts bezoeken voor...

  • … het opstellen van verplichte documenten uit de Wet Verbetering Poortwachter (Probleemanalyse, FML en Actueel oordeel)
  • … diverse consulten (ook preventief)
  • … een second opinion

Bekijk onze prijzen en abonnementen

De bedrijfsarts kan op zijn beurt de werkplek bezoeken, overleg hebben met de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of zich inzetten voor het opsporen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Gerelateerde actuele items

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af