Uw bedrijfsarts, onze zorg

Wij beschikken over een groot netwerk van professionele bedrijfsartsen. Zodat we, wanneer nodig, eenvoudig de inzet van de bedrijfsarts kunnen regelen.

Rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de enige die mag beoordelen of en in welke mate iemand arbeidsongeschikt is. Zijn oordeel is leidend bij de verzuimbegeleiding en re-integratie. Dat is wettelijk vastgelegd in de Arbowet.

Een bedrijfsarts is geen behandelaar. Hij verricht geen medische handelingen. Hij zegt alleen wat iemand wel of niet kan in zijn of haar situatie en geeft (preventief) advies op individueel of organisatieniveau.

U of uw werknemers kunnen de bedrijfsarts bezoeken voor...

  • … het opstellen van verplichte documenten uit de Wet Verbetering Poortwachter (Probleemanalyse, FML en Actueel oordeel)
  • … diverse consulten (ook preventief)
  • … een second opinion

Bekijk onze prijzen en abonnementen

De bedrijfsarts kan op zijn beurt de werkplek bezoeken, overleg hebben met de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of zich inzetten voor het opsporen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Onze spreekuurlocaties

Er zijn spreekuurlocaties door het hele land: uw werknemers kunnen dus altijd in de buurt terecht.