Arbo verpleegkundige

De Arbo verpleegkundige (AVK) is een specialist op gebied van werk en gezondheid. De AVK is BIG-geregistreerd en is hierdoor bevoegd om medische zaken uit te vragen en te interpreteren. De AVK is geen vervanging voor de bedrijfsarts maar neemt een aantal taken van de bedrijfsarts over. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk voor de dossiers. De AVK werkt op basis van taakdelegatie en onder toezicht van de bedrijfsarts.

Wanneer wordt de Arbo verpleegkundige ingezet?

De AVK wordt ingezet bij kortdurende en/of laag complexe dossiers. Afhankelijk van de te nemen stappen en de aard van de klachten en problematiek wordt een keuze gemaakt voor de bedrijfsarts of de AVK. De dossiers die de Arboverpleegkundige verzorgt worden gecontroleerd door de bedrijfsarts. De werknemer heeft altijd recht op een bedrijfsarts.

Wat is het voordeel van de Arbo verpleegkundige?

De cliënten die op het spreekuur van de AVK zijn geweest ervaren de AVK als laagdrempeliger dan de bedrijfsarts. Daarnaast merken we in de praktijk dat de wachttijd bij de AVK korter is.  De AVK zorgt voor demedicalisering van de verzuimbegeleiding.

Inzet van de Arbo verpleegkundige

Assist Verzuim regelt de inzet van de AVK. Op basis van vast gestelde protocollen wordt de keuze voor de AVK of de bedrijfsarts bepaald.

Op de moment beschikken we over AKV’ers in de regio Twente. Het netwerk zal de komende maanden uitgebreid worden. De AVK wordt ook telefonisch ingezet.

 

Download de infographic over de Arboverpleegkundige 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over onze trainingen en workshops
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af