Hoe? Zo.

Gaat u met plezier naar uw werk? Fijn. En uw medewerkers? Allemaal? Als vertrouwenspersoon hoor ik de verhalen over seksuele intimidatie. Over pesten. Over agressie op de werkvloer. Daar word je niet blij van. Onlangs kreeg ik te maken met deze situatie.

Chantal is lerares maatschappijleer op een middelbare school.

Ze is 58 jaar en zit in een rolstoel. Zij heeft een paar jaar geleden een dwarsleasie opgelopen door een auto-ongeluk. Chantal is een rustige vrouw die wat moeite heeft om grenzen te stellen.

Chantal heeft moeite om de klas in toom te houden.

Wegens een reorganisatie geeft Chantal sinds kort les aan een VMBO-klas in plaats van een VWO-klas.
Drie raddraaiers zijn enorm vervelend. Ze luisteren niet, blijven niet aan hun tafel zitten en zijn steeds met hun Iphone bezig. Chantal is het zat en laat de jongens een aantal keer nablijven.
Via haar leidinggevende informeert ze ook de ouders over het gedrag.

Er volgt een vervelend gesprek met de vader van één van de pestkoppen.

De vader herkent zijn zoon totaal niet in het verhaal van Chantal. Hij beschuldigt Chantal ervan dat ze veel te streng is en haar zoon uitfoetert. De vader dwingt Chantal haar excuus te maken. Geïntimideerd verontschuldigt ze zich.

De volgende dag meldt Chantal zich ziek.

Ze heeft slecht geslapen en is bang. Ze durft niet meer in gesprek te gaan met de andere ouders. Doordat ze in een rolstoel zit voelt ze zich extra kwetsbaar. Ze weet niet of ze het aandurft weer voor de klas te verschijnen.

Haar leidinggevende vangt haar op.

Die neemt de gesprekken met de ouders over. En gaat met Chantal in gesprek. Chantal heeft geluk dat haar leidinggevende weet wat werkt in een gesprek als dit.

  • Ze vraagt wat Chantal heeft meegemaakt, zonder te ‘verhoren’.
  • Ze legt de focus op de gevolgen van de pesterijen, niet op de pesterijen zelf.
  • Ze laat merken dat ze Chantal als leerkracht waardeert en het vervelend vindt wat er is gebeurd.
  • Ze vraagt waarmee ze Chantal concreet kan ondersteunen.

Mooi hè, dat een leidinggevende zoiets doet?

Als leidinggevende kun je dus een flinke bijdrage leveren. En voor een deel de rol van vertrouwenspersoon overnemen. Je kunt altijd een luisterend oor bieden en zorgen voor de eerste opvang. Soms verwijs ik door naar een professionele hulpverlener. Of ga ik op zoek naar een bemiddelaar. Maar vaak doet een goed gesprek ook al een hoop. Ik ondersteun de medewerker bij het zoeken naar eigen oplossingen.

Meer tips voor een goed gesprek over agressie?

Neem dan contact met ons op!