De checklist bij uw keuze vóór het einde van het jaar

U wilt een nieuwe arbodienst. Omdat de vorige u niet beviel. Of omdat u gewoon benieuwd bent naar een andere. Dat kan! Wie voor 1 oktober opzegt, kan zich in de maanden oktober, november en december oriënteren. Vóór 1 januari moet u een beslissing nemen. Waar moet u op letten voor een juiste keuze? We geven u 8 kenmerken van een goede arbodienst.

#1 Een passend contract

Wilt u het liefst alles zelf doen en alleen hulp ontvangen als dat nodig is? Kies dan voor een arbodienst die eigen regie op verzuim aanbiedt. Let op: eigen regie op verzuim is geschikt voor een (middel)grote organisatie met kennis van wet- en regelgeving.

Wilt u volledig begeleid worden en hebt u geen verstand van de bijbehorende wet- en regelgeving? Kies dan een arbodienst die verschillende servicepakketten aanbiedt. Heeft u bijvoorbeeld weinig verzuim en kunt u dat verzuimrisico goed zelf dragen, kies dan voor een basispakket. De maandelijkse kosten zijn laag en u krijgt toch alle hulp die u nodig heeft. Maar heeft u veel verzuim of kunt u het risico daarop niet goed dragen? Kies dan voor een full serviceabonnement. Is er wat aan de hand, dan hoeft u voor algemene interventies niets te betalen. De maandelijkse kosten liggen dan hoger.

#2 Een passende werkwijze

Heeft u wensen voor een bepaalde werkwijze? Een goede arbodienst luistert naar u om de juiste regie te bepalen. En past haar werkwijze daar zoveel mogelijk op aan.

Henk meldt zich ziek. Hij moet meteen diezelfde dag een telefoontje krijgen van de arbodienst, vindt u. Maar collega Ine pas na een dag of drie. Zieke collega Ellen mag door de arbodienst wat strakker in de gaten gehouden worden. Bij Sjoerd is dat minder nodig.

Kies dus een arbodienst die in staat is in te spelen op uw wensen. Vraag een arbodienst om de samenstelling van hun klantenbestand, vraag om referenties, ervaringen en succesverhalen. En: vraag rond in uw netwerk naar de ervaringen van anderen.

#3 Een goede bedrijfsarts

Een goede bedrijfsarts is bekwaam in het beoordelen van verzuim; is het ziekte of gebrek? Hij luistert naar zowel werkgever als werknemer en gaat onpartijdig te werk. Hij geeft adequate adviezen, waarbij hij de wetgeving in acht neemt.

Ook hier geldt: vraag om referenties. Vaak is het zelfs mogelijk de bedrijfsarts eens te ontmoeten als u daar als potentiële klant om vraagt.

#4 Een match met de inzetbaarheidsadviseur

Als het goed is, krijgt u een vast aanspreekpunt: uw inzetbaarheidsadviseur of casemanager. De inzetbaarheidsadviseur behartigt in de eerste plaats de belangen van de werkgever. Hij of zij voert de nodige gesprekken met de werkgever en de werknemer, houdt hen op de hoogte van rechten en plichten en adviseert waar nodig. Proactief en altijd in overeenstemming met de wetgeving. Het belang van alle partijen is: verzuim voorkomen, verzuim beheersen en waar mogelijk verminderen. En natuurlijk: de kosten reduceren.

Uw inzetbaarheidsadviseur is een goede adviseur als hij of zij uw verzuim analyseert, organisatiebreed naar verbeterpunten zoekt en u op de hoogte houdt van ontwikkelingen in het vakgebied.

Uw inzetbaarheidsadviseur kan een belangrijke rol spelen als het gaat om duurzame inzetbaarheid: hoe blijf je als werkgever én als werknemer duurzaam aantrekkelijk? Krijg je als werkgever te maken met schaarste op de arbeidsmarkt; hoe behoud je dan je mensen? Heb je als werkgever veel ouderen aan het werk; hoe borg je dan je interne kennis?

Vraag voorafgaand aan uw keuze voor een arbodienst of u de inzetbaarheidsadviseur eens kunt spreken. Vraag naar ervaringen van andere klanten met inzetbaarheidsadviseurs van deze arbodienst. Zo kunt u vooraf beter beoordelen of u een match heeft met uw toekomstige inzetbaarheidsadviseur.

#5 Een makkelijk verzuimsysteem

Vooral als u veel werknemers of veel verzuim hebt, maakt u best veel gebruik van het verzuimsysteem van de arbodienst. Het is iets wat u er gratis bij krijgt. En iets wat werkgevers en leidinggevenden meestal niet leuk vinden. Een systeem dat gebruiksvriendelijk is, geeft veel gemak en voorkomt irritatie.
Laat u daarom goed inlichten over het verzuimsysteem dat uw arbodienst gebruikt. Dan kunt u het optimaal benutten.

#6 Een netwerk vol kennis en deskundigheid

Kies voor een arbodienst met een stevig netwerk van specialistische partners. Aan uw inzetbaarheidsadviseur alleen, hebt u in sommige gevallen niet genoeg.

Zo kunt u bij ontslagzaken of arbeidsconflicten bijvoorbeeld een arbeidsjurist nodig hebben die u ontzorgt of voor u in beroep gaat. In een langdurig verzuimdossier komt ook altijd een arbeidsdeskundige kijken. Hij of zij beoordeelt wat iemand nog wel kan of niet. Kan er iemand re-integreren bij een andere werkgever? Dan moet er een tweede spoortraject komen. Dat verzorgt een re-integratiebureau. Andere voorbeelden van specialistische partners zijn: schuldhulpverlening, traumaopvang, fysiotherapeuten, verslavingszorg, mediation, etc.

Door gebruik te maken van de partners van uw arbodienst weet u zeker dat er eisen worden gesteld aan hun dienstverlening en dat ook uw inzetbaarheidsadviseur meekijkt. Dat geeft een veilig gevoel en geeft u meer grip op de situatie.

#7 Discretie

Uw gegevens en de gegevens van uw personeel zijn persoonlijk. Die mogen niet op straat komen. Daarom is het belangrijk dat u een arbodienst kiest die integer met uw gegevens omgaat. Zowel online als offline. U moet daarbij letten op het wachtwoordbeleid, hoe de toegang tot medische dossiers geregeld is en of er een duidelijk privacy beleid gehanteerd wordt.

#8 Persoonlijke aandacht

U wilt zich geen nummer voelen. Of er nou geen, weinig of veel verzuim is. Belangrijk is een arbodienst die in staat is om u persoonlijke aandacht te geven. Want daardoor leren de medewerkers van de arbodienst u het beste kennen en kunnen ze u het beste van dienst zijn. Bij een grote partij gebeurt dat vaak niet. Kies daarom voor een partij die korte lijnen kent, waar u een vaste contactpersoon heeft met wie u makkelijk en snel contact op kunt nemen.

Uw arbodienst is geen wonderdokter!

Kies uw arbodienst niet met het idee dat die uw zieke werknemers wel even weer ‘aan het werk zet’. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat zijn zieke werknemer weer aan de slag gaat. De arbodienst helpt hem daarbij. Lees ook www.assistverzuim.nl/uw-arbodienst-geen-wonderdokter

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel of bent u benieuwd naar hoe wij onze zaken geregeld hebben? Neem dan contact met ons op via 0548 533 544 of mail naar sales@assistverzuim.nl.