16 maart 2020

Aanvullende informatie rondom ziekmeldingen en bereikbaarheid – coronavirus

In navolging op onze berichtgeving van afgelopen donderdag aangaande de maatregelen die wij treffen rondom Corona sturen we u hierbij een mail met daarin aanvullende informatie over ziekmeldingen en bereikbaarheid.

Ziekmeldingen

Wij zullen ziekmeldingen, arbeidsongeschiktheid, preventieve maatregelen en quarantaine op de volgende manier registreren in het systeem. We vertrouwen erop dat u onze adviezen hierin opvolgt.

Medewerker meldt zich ziek maar geeft aan niet arbeidsongeschikt te zijn

Wij registeren deze melding onder een preventief dossier en zorgen ervoor dat de medewerker over 10 dagen gebeld wordt om na te gaan of de medewerker in de tussentijd ziek is geworden. Als dit het geval is dan openen we een regulier ziektedossier vanaf de eerste ziektedag, dus eerste melding. Als dit niet het geval is dan blijft het preventieve dossier bestaan.

Als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid kunnen wij geen ziektedossier openen.

Medewerker meldt zich beter na arbeidsongeschiktheid en mag nog niet terugkomen op het werk

We bellen op de vermoedelijke hersteldatum met de medewerker. Bij herstel sluiten we het ziektedossier of vragen we u het ziektedossier te sluiten. Moet de medewerker preventief thuisblijven? Dan openen we een preventief dossier waarin we verdere contacten registreren. Is er geen sprake van herstel dan vervolgen we de reguliere weg.

Bij eerste belletje na ziekmelding geeft medewerker aan niet arbeidsongeschikt te zijn

Tijdens het eerste belletje vragen wij de medewerker of hij arbeidsgeschikt is. Met andere woorden of hij naar het werk was gegaan als er geen Corona situatie was. Als hij ja antwoord dan registeren we dit contact met de werknemer in het ziektedossier en vragen u het ziektedossier te sluiten. Want in dit geval is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid.

We openen dan een preventief dossier. We bellen de medewerker een aantal dagen later op om te vragen of hij in de tussentijd ziek is geworden. Nee? Dan wordt dit genoteerd in het preventief dossier. Is er inmiddels wel sprake van ziekte dan openen we alsnog een ziektedossier vanaf de eerste ziektedag.

Wij kunnen u helaas niet adviseren over wat quarantaine betekent voor vakantiedagen of bijzonder verlof. Hiervoor verwijzen we u graag door naar de website van het FNV. U kunt ook contact opnemen met uw P&O adviseur.

Voor vragen over eventuele uitkeringen van uw verzuimverzekering verwijzen we u door naar uw verzekeringsadviseur.

 

Bereikbaarheid

Ook op het kantoor van Assist Verzuim hebben we besloten om met minimale bezetting te werken. Gelukkig zijn er voor ons voldoende mogelijkheden om vanuit huis te werken. Dat wil zeggen dat we onze dienstverlening kunnen doorzetten op een manier zoals u dat van ons gewend bent.

Door de overbelastingen op de netwerken en de aangepaste faciliteiten die we thuis hebben zou het kunnen zijn dat wij wat minder goed bereikbaar zijn of dat de kwaliteit van de verbinding te wensen overlaat. We hopen op uw begrip hiervoor.

 

Kunt u ons niet goed bereiken?

Stuur uw vaste inzetbaarheidsadviseur dan gerust een email met bijvoorbeeld een terugbelverzoek of uw vraag. Hij of zij belt u zodra het mogelijk is of beantwoordt uw vraag per email.

We wensen u het allerbeste in deze vreemde tijden. Denk aan de veiligheid van uzelf en uw medewerkers en doe er alles aan om gezond te blijven.

 

Directie en medewerkers
Assist Verzuim

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid